woensdag, april 26, 2006

Vertalen van de boodschap

Vanaf het begin van de christelijke kerk is het evangelie steeds vertaald in nieuwe talen en in nieuwe culturele contexten.
Je zou kunnen zeggen dat dat tot het wezen van het christelijk geloof is: dat het in elke nieuwe cultuur zijn eigen vormgeving krijgt. Dat was het waar Paulus zich voor inzette, b.v. op het Apostelconvent in Hand. 15. Dat gebeurde in het Romeinse rijk, in Syrie, Armenie, Perzie; later door Methodius en Cyrillus in Slavische culturen; nog later door Ricci in China, Nobili in India, Las Casas in Midden Amerika.
Lamin Sanneh geeft in zijn boek 'Translating the Message' voorbeelden door de hele geschiedenis van deze vertaling. Hij betoogt bijvoorbeeld dat zendingswerk op deze manier een grote factor is geweest in het onafhankelijks worden van staten na het kolonialisme: het evangelie in moedertaal en het christelijk geloof als eigen godsdienst was een sterke kracht.

Tegelijkertijd is er vanaf het begin van de christelijke kerk de neiging om deze steeds verdere vertaling tegen te houden: elke cultuur waar het evangelie komt, denkt dat vanaf dat punt haar eigen culturele vormgeving de norm is voor elke volgende cultuur. Dat was de discussie op het apostelconvent: laat de heidenen de Joodse cultuur overnemen. Dat was de discussie bij veel zendelingen door de geschiedenis: laat de mensen Grieks of Latijn of Spaans leren, want dat is de taal van het evangelie. Dezelfde discussie speelt ook nu: laat Joden hun Joodse cultuur afleggen, Moslims hun Moslim cultuur verlaten, anders kunnen ze geen goede christenen zijn; laat jongeren de cultuur van de Gereformeerde Gezindte overnemen, anders kunnen ze geen goede christenen zijn.
Elke cultuur waar het evangelie kwam, denkt de finale vormgeving ervan te zijn.

Erboven of eronder

Ben de laatste tijd erg druk geweest met een groot project - weinig tijd voor bloggen dus.

Ik ontdekte daarbij opnieuw dat ik erg de behoefte heb om boven de materie te staan; het gevoel te hebben dat ik er grip op heb, dat het past in logische redeneringen en als het even kan zelfs in getallen en berekeningen.

Die ontdekking (op de fiets naar huis) benauwde me wat, omdat ik soms bang ben dat ik zelfs God in mijn redenering wil inpassen. Terwijl Hij de Eeuwige is, over wie ik slechts de Woorden die Hij mij gaf, kan naspreken.

dinsdag, april 11, 2006

Vergeten geschiedenis

Ik ben nooit een geschiedenisfan geweest. Wel heb ik altijd veel gelezen. Daardoor toch wel een bepaald beeld van de geschiedenis meegekregen.

Nu ik voor mijn studie veel geschiedenis lees (en dat erg leuk vind!) verbaas ik me vaak over het eenzijdige beeld wat ik van de geschiedenis had.

Voorbeeld: altijd gehoord dat de eerste kerkscheuring in 1054 was. Onzin natuurlijk: toen Arabische volken, verenigd door de Islam, in de 7e eeuw Bagdad veroverden, troffen ze daar 3 kerken aan: de Jacobitische kerk (verwant aan de kerk in Egypte), de Melkieten (de officiele kerk, verwant met Rome) en de Nestoriaanse kerk (de grootste kerk die door heel Azie verspreid was en rond die tijd ook al in China gevestigd was).
Of was er toen nog geen kerkscheuring omdat de andere twee kerken het officiele gezag van Rome niet erkenden? In dat geval is er nog steeds geen kerkscheuring...

woensdag, april 05, 2006

Recht in de wereld

Waarom hebben wij zo weinig aandacht voor gerechtigheid en eerlijkheid in de wereld? Soms hoor ik dat er zelfs afgegeven wordt op kerken 'die zo nodig de wereld willen verbeteren...'

Als iemand zou moeten verlangen naar een eerlijkere en rechtvaardigere wereld, zouden dat toch christenen moeten zijn?
En als iemand zich daar aktief voor in zou moeten willen zetten, zou dat toch de kerk moeten zijn?
Soms lijkt onze roeping wat eenzijdig (en afzijdig) gedefinieerd te worden.

Maar er is hoop. Dit gaat veranderen. Steeds meer mensen krijgen aandacht voor eerlijkheid en rechtvaardigheid en wat zij daar praktisch in kunnen doen.
Binnen 4 jaar denkt de helft van de gereformeerde gezindte daar anders over dan nu.

Paar goede links:
Goede Waar
Solidaridad
Time to turn
Max Havelaar
Fair Trade
Praktisch Idealisme
Fairfood
Activist

Verhuizing

Eindelijk is de hypotheek voor ons huis rond. Een kleine parasitaire erfenis uit Nigeria bleek in staat om voor heel wat oponthoud en extra vragenlijsten te zorgen.

Enfin, gisteren rond, morgen overdracht en volgende week zaterdag (15-04) verhuizing b.l.e.w.

Vanaf dan is ons adres:
Dr Hiemstralaan 104
4205 KP Gorinchem

Fotootjes staan in deze post: hier