donderdag, januari 25, 2007

419

Wel een aardige kerel. Hij werkte tenminste mee om m'n elektriciteitsmeter te krijgen - en zonder corruptie, want dat zou ik nooit doen. 2000 Naira als vooruitbetaling - werd later verrekend, don't worry. En dat was het. Nooit meer wat gezien of gehoord. Ik was er dus ingetuind: 419, Advance Fee Fraud.
Ik lijk misschien stom in dit verhaaltje, maar ik stond beslist niet bekend als iemand die je makkelijk kon beetnemen.
Al die emails waarin je een percentage beloofd wordt van een groot bedrag als je eerst wat onkosten voorschiet, zijn ook 419, veelal door Nigerianen, maar ook anderen.
Volgens opsporingsbureau Ultrascan zijn door deze misdaad 12 x zelfmoord gepleegd, 24 mensen vermoord, 35 gekidnapt, zijn 419 "scam-rings" geinfiltreerd in postkantoren, Western Union en MoneyGram kantoren, banken etc., waren bij hen in Nederland in 2005 24 van deze scamrings bekend, met 1610 mensen die voor 386 miljoen dollar fraudeerden. In totaal in 69 landen ging dit om 4,6 miljard dollar (in 1 jaar dus). Dit alles is exclusief Nigeria, omdat het daar teveel voorkomt om zelfs maar schattingen van te maken.
't Is de laatste dagen geregeld in het nieuws: ND, Parool, arrestaties: Elsevier.

Dit alles gebeurt via mails, telefoon, faxen, chat rooms (b.v. romantische contacten en dan een ticket laten betalen om over te komen, of geld vragen voor zielige zieke familieleden), dating sites, sms, skype, internet spelletjes, call centres, persoonlijke contacten, of langs de deur. Als je ze life wilt ontmoeten, schijn je naar dit festival te moeten gaan.

Goed om de site van Ultrascan een keer door te lezen, om voor deze groeiende multinational business echt op je hoede te zijn. Volgens Ultrascan zijn het beslist geen domme en ook niet altijd slechte mensen die er op 1 of andere manier inlopen.
Ik ook weer blij...

Wel erg triest dat heel erg veel goede en fijne mensen op deze manier ook te maken krijgen met een gegeneraliseerd negatief imago.

maandag, januari 22, 2007

Wie is er religieus?

In het ND een artikel dat 'goede-doelen-organisaties' gratis kunnen adverteren op Google, bedoeld als een soort MVO van Google. Met uitzondering van religieuze organisaties dan. En voor Google betekent dat niet alleen: organisaties die religieuze activiteiten uitvoeren (zoals kerken, islamiserings- of zendingsorganisaties), maar ook: organisaties die 'goede doelen' (zoals ontwikkelingswerk) uitvoeren vanuit een bepaalde religieuze overtuiging.

Dit lijkt neer te komen op de stelling dat er mensen zijn met 'bepaalde diepste overtuigingen', oftewel een religie, en mensen 'zonder diepste overtuigingen' of: met 'neutrale diepste overtuigingen'. Neutraal betekent dan zoveel als: 'overeenkomend met mijn eigen diepste overtuigingen'. Dat betekent dus ongeveer dat Google alleen die organisaties helpt die dezelfde religie hebben als zijzelf (namelijk de "neutrale", een bepaalde, Westerse minderheidsreligie).

Dat zou ongeveer hetzelfde zijn als een moslimbakker die zijn brood goedkoper aanbiedt aan medemoslims dan aan anderen, of een christenaannemer die voor medechristenen een dakkapel voor de halve prijs neerzet. Juridisch mag dat vast wel, evenals Google dit mag, maar een beetje meer acceptatie van de pluriforme samenleving mag voor die bakker, die aannemer en voor Google toch wel.

Of misschien is het een vorm van zending. Maar dan wel een vorm van zending die dichtbij omkoperij en manipulatie komt.

donderdag, januari 18, 2007

Some more tools

Als je je muis op een link houdt, zie je als het goed is vanaf nu een kleine preview. Kijk maar hier of hier of hier. Komt van www.snap.com. Ik kan ook instellen als ik de previews niet wil. Kijk maar hier.
Ook het zoekbalkje rechts is nieuw. Zo kun je snel door de hele weblog heen zoeken.

zaterdag, januari 13, 2007

2% bezit 50%

De VN hebben een universiteit, de UNU. Daaronder zit het World Institute for Development Economics Research (WIDER). Dit instituut heeft een grote statistische studie gedaan naar bezittingen van huishoudens overal op de wereld.

Wat hebben ze gedaan?

 • Gekeken naar aantal bezittingen per huishouden in 38 landen en naar de verdeling van deze bezittingen binnen landen. Voor de andere landen zijn regressieanalyses gemaakt.
 • Gecorrigeerd voor koopkracht, omdat je met dezelfde dollar veel meer bezittingen kunt kopen in b.v. India dan in b.v. Nederland. Door deze correctie is het beeld veel reeler.
 • Voor het jaar 2000
 • Het bijzondere van deze studie is dat op deze manier alle rijken van de wereld op een rij gezet worden (en niet eerst alle mensen van de rijke landen en dan alle mensen van armere landen), bij de rijkste 2% van de wereld zitten dus ook een aantal mensen uit Colombia, Zuid Afrika, India en Nigeria bijvoorbeeld. Hiermee is het de meest uitgebreide studie op dit gebied tot nu toe.

Wat blijkt?

 • Gemiddeld over de hele wereld bezit een huishouden $20.500 (of $26.000 voor koopkracht gecorrigeerd, EUR20.000). Dit is: bezittingen + financien - schulden.
 • Huishoudens in Afrika bezitten 1% van alle goederen, in de USA 34% (met 6% van de mensen)
 • Verdeling van goederen binnen landen is erg ongelijk: in de USA bezitten de rijkste 10% van de mensen 70% van de goederen, in veel andere landen nog meer.
 • De rijkste 2% van alle volwassenen in de wereld bezitten meer dan 50% van alle bezittingen. En de rijkste 1% bezit 40% van alles.
 • De armste 50% van de huishoudens bezit nauwelijks 1%.
 • De ongelijkheidscoefficient voor de hele wereld is 89% (Gini coefficient). Dat komt overeen met een verdeling in een groep van 10 mensen waarbij 1 persoon EUR1000 krijgt en de andere 9 personen allemaal EUR1.
  Hiermee is de ongelijkheid van bezittingen van huishoudens veel groter dan de inkomensongelijkheid tussen landen.

Hoe scoren jij en ik?

 • Als je $2.200 of meer bezit (dus bezittingen + geld wat je hebt - schulden die je hebt), hoor je bij de rijkste helft.
 • Als je $61.000 of meer bezit, hoor je bij de rijkste 10% van de wereld (die bij elkaar 85 van alle goederen bezitten. Van de rijkste 10% komt 2% uit Nederland).
 • Als je meer dan $500.000 bezit, hoor je bij de rijkste 1% van de wereld - en dat zijn 37 miljoen mensen, die dus samen 40% van alles bezitten. 2% van deze mensen is Nederlander.
 • Als je een miljard dollar hebt, hoor je bij 1 van de 499 miljardairs van de wereld

Lees het na: samenvatting, site met links naar de volledige studie en bijbehorende excel tabellen.

maandag, januari 08, 2007

Erg leuke tool

Ik heb net een accountje aangemaakt bij Diino. Ik krijg daar 2 Gb gratis webruimte, waarop je versleuteld bestanden kunt zetten - beslist safe dus.
Het aardige is dat je mensen toegang kunt geven tot een enkel bestand door ze een link te mailen met een versleuteld wachtwoord.
Er zit ook een back-up faciliteit op - die is nu hard bezig om ongeveer een Gb aan bestanden te backuppen - had ik al een poosje niet gedaan.
Je kunt ook bestanden via internet toegankelijk maken als je dat wilt.

Als je meer dan 2 Gb wilt, moet je betalen. De prijs voor het gratis verhaal is dat je emailtjes krijgt. Maar ik heb bij Bloglines een speciaal emailadresje aangemaakt voor "rommel". Daarvan zie ik dus alleen de headers die ik alleen openklik als dat nodig is (zoals bij registratiemailtjes) - geen mailboxvervuiling dus. Overigens hou ik op deze manier sowieso vrijwel alle spam buiten m'n mailbox.
Zie trouwens bij Bloglines de RSS feeds die ik lees.

zaterdag, januari 06, 2007

Twee scripties

Mijn zus en zwager Liesbeth en Willem van Klinken zijn een paar weken terug allebei afgestudeerd aan de VU met een MTh (Bible Translation). Hun scripties kun je downloaden:

Liesbeth heeft haar scriptie gedaan over de bruikbaarheid van het skoposbegrip voor beslissingen over pericooptitels in Bijbelvertalingen. Heel kort houdt dat in dat de vertaler kijkt naar het doel waarvoor de vertaling opgesteld wordt (skopos: b.v. eerste missionaire vertaling, kerkelijk liturgisch gebruik, studiebijbel, etc.) en aan de hand daarvan besluit wat voor type kopjes hij of zij boven de bijbelgedeelten zet.

Willem heeft in zijn scriptie gekeken naar de Septuaginta vertaling van het boek Genesis. Dat is dus de Griekse vertaling van het (Hebreeuwse) oude testament van de Bijbel, die in de tijd van het nieuwe testament en in de eerste eeuwen na Christus gebruikt werd.
Hij kijkt of deze vertaling in de loop van het boek Genesis steeds minder letterlijk en dus vrijer is geworden. Daarbij kijkt hij eerst naar de vertaling van specifieke Hebreeuwse kenmerken (Hebraismen) en daarna naar het voorkomen van specifiek Griekse idiomen. Er lijken inderdaad aanwijzingen te zijn dat deze vertaling in de loop van het boek minder letterlijk wordt.
Als je problemen hebt met het de Hebreeuwse of Griekse fonts, kun je die hier vinden (bwgrkl.ttf en bwhebb.ttf).

vrijdag, januari 05, 2007

Wilberforce

Aardig artikel in het RD over William Wilberforce, naar aanleiding van het 200 jarig jubileum van de afschaffing van de slavernij (23-02-1807), waar Wilberforce de grote man achter was.
Hij schijnt gezegd te hebben: wat zullen we nog meer afschaffen?

In ieder geval heeft hij ook invloed gehad bij het opstellen van de constitutie van India, waarin gelijkheid voor alle mensen, ongeacht kaste of religie, is vastgelegd. Zie m'n vorige post.

Overigens is de afschaffing van de slavernij vervolgens vooral door Engeland gebruikt als een excuus om maar heel wat Afrikaanse landen te koloniseren. Zie hier meer over slavernij.

Wilberforce lijkt mij wel iemand om als voorbeeld te nemen - misschien een tip voor Rouvoet?

The quest for freedom and dignity

Een van de leukere dingen in de vakantie: de kinderen aan het spelen in een overdekte speeltuin en Arjanne en ik op een stoel erbij met een boek. Arjanne met 'het meisje met het rode haar' van Theun de Vries en ik met 'The quest for freedom & dignity' van Vishal Mangalwadi, de grootste christelijke denker van India.

Dit boek begint met een aantal verhalen over de onderdrukkende aspecten van het kastenstelsel in India. Mangalwadi laat zien hoe het traditionele Hindu wereldbeeld ontwikkeling tegenhoudt en in de weg staat.
Wat me bijzonder aanspreekt, is hoe hij na een overstroming met de getroffen mensen niet direct gaat helpen maar het gesprek aangaat over waarom er wel een groot stenen beeld gemaakt kan worden, en goede stevige huizen voor mensen uit de hogere kasten, terwijl diezelfde technische kennis niet wordt ingezet om zichzelf te beschermen tegen overstromingen.

In veel verhalen voel ik een sterke boosheid en verontwaardiging over het onrecht wat gedaan wordt en meer nog: wat geaccepteerd wordt als normaal. Mangalwadi schrijft op een manier dat je vanzelf mee gaat resoneren met deze verontwaardiging.

Hij laat steeds weer zien dat 'social engineering' geen oplossing is voor de ontwikkeling van India's lagere kasten, maar dat het gaat om 'social transformation' - en volgens mij is dat een inzicht wat in deze tijd van toenemende internationale hulpvolumes hard nodig is.

Mangalwadi noemt verschillende keren de rol die het christelijke wereldbeeld gespeeld heeft in de ontwikkeling van West Europa en Amerika (in de lijn van mensen als Christopher Dawson en Rodney Stark - hoewel M. meer verwijst naar de -toch wel wat achterhaalde- ideeen van Max Weber).
Hij gelooft vast dat de uitweg voor India ligt in een werkelijke acceptatie van democratie (en gelijkheid daarin, zoals die in de Indiase constitutie opgenomen is, onder invloed van evangelicale invloeden vanuit Engeland, daar heeft hij een ander boek over geschreven) en godsdienstvrijheid, waarbij hij erg overtuigd is dat het christelijk geloof het meest te bieden is (en de absolute waarheid is - M. gaat ook de discussie aan met postmoderne denkers). Tegelijkertijd ziet hij wel het gevaar van 'mensen religieus omkopen door social service'.

Mangalwadi verwijst veel naar de ideeen van Dr Ambedkar en Mahatma Phule, de eerste twee leiders van de Dalit revolutie (kastelozen, outcasts, onderste rangen van de Shudra's). Triest is hoe hij laat zien dat Ambedkar eerst erg aangetrokken was door het christelijk geloof, maar door de slechte praktijken van christelijke zendingen en kerken zich ervan afkeerden - het kastenstelsel bleek daar net zo goed nog te functioneren. Ambedkar koos voor het Buddhisme.

maandag, januari 01, 2007

Dilemma

Ik kreeg pas een brief van een intelligente jongen uit een niet al te rijk plattelandsgezin in een Afrikaans land, die wordt gesteund door een studiefonds voor een opleiding. Hij rondt drie jaar succesvol af en hoort bij de besten uit de klas. Hij schrijft dat door corruptie in het beheer van het fonds er voor hem geen beurs meer beschikbaar is. De schuld wordt naar elkaar en op de donor geschoven. Na door verschillende hogere leiders binnen de verantwoordelijke (kerkelijke) structuur van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, blijkt hij (met een heel aantal anderen) definitief uit het systeem te zijn geknikkerd.

Wat te doen:

 • Helpen en daarmee
  1) gecorrumpeerde fondsen vervangen en
  2) het risico lopen om zo'n jongen voor langere tijd van je afhankelijk te maken en mogelijk mentale processen in werking te zetten die zijn overlevingskracht verminderen en uiteindelijk zijn eigen integriteit kunnen aantasten.
 • Of: gezien bovenstaande alleen zeggen: sorry for you.
 • Of: de jongen aanmoedigen dit op alle manieren aan te vechten (samen met andere gedupeerden) en tot het hoogste officiele niveau van het systeem door te gaan totdat gerechtigheid is geschied.
Als het over 'ontwikkelingsproblematiek in het algemeen' gaat, zou ik misschien redelijk goed een antwoord weten.
Nu vind ik het moeilijk.

Geen vuurwerk :(

't Is toch wel een beetje een lastige kwestie: wel of geen vuurwerk. Ik dacht een slimme oplossing te hebben: We hadden de oudste drie kinderen allemaal drie euro gegeven. Ze mochten het besteden aan 1) vuurwerk, 2) sparen, 3) aan een goed doel geven.

Een beetje aangestuurd op een compromis (wat ik vroeger in zo'n geval altijd deed): alledrie of twee van de keuzemogelijkheden een beetje. Eigenlijk hoopte ik dat ook een beetje omdat in ieder geval de vuurwerkoptie mij de mogelijkheid zou geven om legaal een sigaar te roken ('t moet toch op verantwoorde manier aangestoken worden).
Toen twee van de drie kids echter heel resoluut kozen voor de 'goede doel' optie, vond de derde blijkbaar dat'ie niet achter kon blijven - dus 9 euro voor een goed doel

En geen vuurwerk... en geen...