woensdag, november 07, 2007

Evaluatie van zending

In 1932 verscheen de 'Laymen's inquiry' van Hocking, later uitgegeven onder de titel 'rethinking missions'. Het boek (of eigenlijk serie boeken) verdeelde de liberale en de evangelicale richting van zendingswerk behoorlijk.
Eigenlijk kun je het werk beschouwen als een grote evaluatie van zendingswerk wereldwijd.
Het is duidelijk dat achter het werk een liberale drive lag. Rockefeller die het sponsorde en Hocking die de hoofduitvoerder waren, hadden duidelijk een bias - de keuze van consultants bij evaluaties is erg belangrijk.
Een paar hoofdconclusies waren dat de sociale tak van zending bijzonder slecht werd gedaan - en dat de meeste zendingswerkers op dat vlak weinig benul hadden van wat ze aan het doen waren. Wel bijvoorbeeld sociale hervormingen bepleitten, maar die niet voldoende in de context konden plaatsen. En dat velen zelfs op microniveau geen verstand hadden van het sociale ontwikkelingswerk wat ze deden.
Ongetwijfeld was er een bias en vooringenomenheid in dit werk. De paragraaf hierboven doet historisch gezien ook beslist geen werk aan zendingswerk in het algemeen.
Toch staat er in de diverse delen van dit rapport heel wat materiaal die de conclusie onderbouwde.

Met de conclusies is weinig echt gedaan, behalve dat het de kloof tussen liberaal en evangelicaal groter maakte. En ook dat gebeurt nogal eens bij evaluaties: door vooringenomenheid van beide kanten wordt met de echte leerpunten niets gedaan.
De verwerping van de conclusies door de evangelicale tak had er ook mee te maken dat het rapport de aanbeveling gaf om het aantal zendingswerkers in te krimpen en te focusen op kwaliteit in plaats van kwantiteit - en snijden in eigen vlees vindt niemand leuk. Institutionele belangen in moderne taal.

Tegenwoordig is er wel meer een besef dat ontwikkelingswerk een beroep is en meer vraagt dan alleen een warme drive. In die zin is er misschien toch ook in evangelicale kringen wel wat gedaan met het Hocking rapport. Alleen pas 70 jaar na dato.

Geen opmerkingen: