vrijdag, april 04, 2008

De kracht van diversiteit

Vandaag een paper afgerond voor m'n studie. Daarin moest ik laten zien kennis te hebben van ontwikkelingen tussen AD200 en AD 1945. Ik heb dat gedaan aan de hand van een artikel met als hoofdstelling dat het accepteren van diversiteit een kracht is voor geloofsgemeenschappen. Hij laat zien dat als Westers christendom dit niet snel doet, ze gevaar lopen in de marge terecht te komen, gezien de verschuiving van het christelijk geloof naar het Zuiden.
In de paper onderbouw ik dit door een aantal stellingen te poneren die ik vervolgens illustreer met ontwikkelingen uit de hele tijdsperiode. Hieronder vat ik de stellingen samen, zonder de onderbouwing. Dit doe ik vooral om zelf ook een NLse samenvatting snel terug te kunnen vinden.

Historisch (200-1945)

  1. Tolerantie, vrijheid van gedachten en expressie onafhankelijk van de leidende klasse correleert door de geschiedenis heen met positieve maatschappelijke ontwikkelingen.
  2. Terwijl de Westerse samenleving steeds verder ontwikkelde in wetenschap en techniek, werd ze zich steeds minder bewust van de verschillende ontwikkelingen, stromingen die de basis hiervoor gevormd hebben (chr. geloof, keltische kerk, moslim maatschappij in middeleeuwen)
  3. De geschiedenis van expansie van het Westen is onderliggend aan de soms antagonistische houding van velen in het Zuiden (b.v. AIC's) (kruistochten, ontdekkingstochten, slavernij, kolonialisme)
  4. De koppeling van christelijk geloof aan politieke macht heeft haar universele karakter verminderd en heeft geleid tot diversificatie ervan. (Perzie bij Romeinse rijk, nestoriaanse kerk, Rusland C14)

Sociaal cultureel (200-1945)

  1. Verschillende ideologische stromingen hebben wortels in de Judeo-christelijke traditie en kunnen beschouwd worden als afsplitsingen ervan. (wetenschap en techniek, Marxisme, Darwinisme)
  2. Bewegingen die vergeten dat ze zelf afsplitsingen zijn en uniformiteit (politiek) willen forceren, hebben soms negatief effect op ontwikkeling. (Leninisme, export westers secularisme met ontwikkeling)
  3. Culturen zijn altijd veranderlijk en aanpassend geweest. De wederzijdsheid van culturele interactie door de eeuwen heen is in toenemende mate vergeten sinds het imperialisme

Religieus / filosofisch (200-1945)

  1. Uniformiteit heeft grote aantrekkingskracht voor religies (vanwege [terecht] geloof in absoluten, of vanwege politieke overwegingen).
  2. Pogingen tot uniformiteit zijn in het algemeen niet succesvol geweest en hebben veeleer tot diversiteit en oneenheid geleid (o.a. Protestantse Reformatie als breakdown van de uniformiteitshypothese van de RKK)
  3. Het bestaan van spin-offs (ofwel ketterijen) is een indicatie van innerlijke kracht, niet van zwakte

Vervolgens maak ik toepassingen voor de gereformeerde gezindte als het gaat om cross-cultureel werk, en als het gaat om relaties tussen en binnen kerken.

Ben benieuwd hoe dit becijferd gaat worden.

[Update 22-04: vandaag cijfer binnen: A (95 v.d. 100 punten). Mixen van Engels en Amerikaans kost me punten]

Geen opmerkingen: