vrijdag, september 12, 2008

Zendeling bekeerd

Dit boek gaat over een Amerikaanse zendeling in Frankrijk. Zeg maar uit evangelicaal redelijk fundamentalistische hoek: hij werd dus gestuurd om 'zijn' kerk daar in Frankrijk te planten.

Het boek beschrijft de verandering die er in hemzelf optreedt: hij ontdekt dat God ook in de Roomse kerk is - en dat is een grote schok. Uiteindelijk besluit hij om geen eigen kerk te stichten, maar mensen waarmee hij werkt te adviseren binnen de RKK te blijven.

Dat komt hem op veel onbegrip te staan van allerlei kanten, maar hij overtuigt zelfs zijn mission board dat dit de enige goede keus is.  Verhaal over een bekeerde zendeling dus.

Geen opmerkingen: