zondag, december 03, 2006

Utz Kapeh

In People, Planet, Profit, een van de bekendste bladen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, stond een link naar de winnende scriptie op het gebied van MVO: van Marrit Rooda, over certificering van koffiemerken voor eerlijke(re) handel.

Utz Kapeh (betekent 'Goede Koffie') is een initiatief voor verantwoorde koffie: verantwoord wat betreft kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden voor mensen overal in de productie- en verwerkingsketen. Het is een wat andere benadering dan Max Havelaar en andere 'echte' fair trade keurmerken: Utz Kapeh is vooral op milieu en sociale omstandigheden gericht, maar levert niet een hogere prijs voor de producenten, terwijl Max c.s. dat wel doen. Maar toch natuurlijk een grote stap vooruit. Douwe Egberts mixt een bepaald percentage Utz Kapeh door hun totale koffie aanbod. Daarnaast heeft DE bijvoorbeeld sinds kort 'DE Good Origin', wat dan 100% Utz Kapeh is.
De diepte van deze initiatieven is natuurlijk minder dan Max c.s., maar de potentiele breedte is vele malen groter, want de markt voor echte fair trade zal (ondanks mijn pogingen :)) weliswaar groeien maar nooit de mainstream markt worden.

De scriptie geeft als belangrijkste aanbeveling aan Utz Kapeh om zich meer te richten op de kopers dan op de producenten. Producenten zijn klein en versnipperd; kopers zijn met name de grote 5 (waaronder Sara Lee, het moederconcern van DE, die overigens de enige van deze 5 is die zich gecommitteerd heeft aan Utz Kapeh).
Daarnaast wordt Utz Kapeh aangeraden veel meer aan lobby te doen om ook het grote publiek meer te bereiken en op die manier de acceptatie van het label te vergroten.

Een woord van toepassing:

  • degenen die nog steeds principieel of financieel tegen fair trade koffie zijn: koop koffie met Utz Kapeh keurmerk, DE Good Origin, en anders gewoon Douwe Egberts.,

  • degenen die wel Max o.i.d. drinken: vooral blijven doen.

  • degenen die ook DE te duur vinden: vraag de winkels waar je koffie koopt (of schrijf naar de koffieproducenten) waarom er geen Utz Kapeh in zit.

Geen opmerkingen: