zaterdag, juli 07, 2007

Getallen of authenticiteit

Dit boek raadde een collega mij een poosje geleden aan. Het is een roman uit 1941. Toen ik ging zoeken, bleek het opnieuw uitgegeven in 2006. En terecht!

Al tijdens het lezen, wist ik dat dit boek onmiddellijk in mijn top 2 favoriete boeken zou belanden. Het is echt een goed boek - en enorm veelzeggend voor mijn beide liefdes: zending en ontwikkelingswerk.

Het gaat over een RK pater die al tijdens zijn opleiding wat recalcitrant is (b.v. vragen stelt over dogma's). Als priester blijkt hij veel te vrije opvattingen te hebben en niet echt te functioneren, terwijl zijn vroegere jeugdvriend het juist erg goed doet. Tenslotte krijgt hij een positie op het zendingsveld, in China. Een bloeiende zendingspost, de bekeringsstatistieken laten goede voortgang van het werk zien, zo'n 400 zielen.

Als father Chisholm daar aankomt, blijken er alleen nog maar 2 catechisten te zijn die als eerste beginnen over hun achterstallige salarissen. De rest van de mensen is allemaal weer weggelopen. Chisholm geeft aan dat hij helemaal geen geld heeft meegenomen - en daarmee verliest hij ook dit tweetal.

Hij begint dus met niets en weet één ding zeker: hij wil alleen mensen in zijn parochie krijgen die uit eigen overtuiging komen - en niet gelokt zijn door geld, goed of manipulatie.
Heel low-profile doet hij ook e.e.a. op medisch gebied en als hij de zoon van de machtigste man van de omtrek weet te genezen, lijkt er een doorbraak te komen, want de volgende dag staat deze man bij hem op de stoep om christen te worden. Bij doorvragen blijkt dat deze man Chisholm terug wil betalen: Chisholm heeft hem het beste gegeven wat er was: de gezondheid van z'n zoon, en nu wil hij Chisholm het beste geven wat hij kan bedenken: bekering tot het christendom. Maar Chisholm weigert hem, omdat hij niet uit overtuiging deze keuze maakt.

Intussen krijgt Chisholm vanuit het thuisfront veel kritiek: de bekeringsgrafieken blijven achter bij die van de andere stations. Zijn vroegere jeugdvriend is inmiddels de persoon aan wie hij verantwoording af moeten leggen: verantwoording over getallen op output-niveau: 'bekeerlingen in de kerk'. Chisholm richt zich echter op resultaten op impact niveau: authentieke overtuiging van mensen. En tussen deze spanning spelen zich de 35 jaar van Chisholm in China af, spanning ook als er nieuwe helpers komen. Chisholm zelf worstelt ook met een gevoel van falen enerzijds en het verlangen naar autenticiteit anderzijds.

Als Chisholm oud geworden is, wordt hij teruggeroepen naar huis, verplicht emeritaat; de resultaten zijn al te veel tegengevallen, er zijn nog slechts 500 mensen (maar wel mensen die allen uit vrije overtuiging gekomen zijn). De avond voordat Chisholm weggaat, komt Mr Pao, de machtige man wiens zoon Chisholm vroeger genezen had, naar hem toe. Hij wil christen worden. Uit overtuiging. "Je hebt me met je voorbeeld overwonnen (...) jouw God moet ook de mijne zijn (...) en als je morgen weggaat, wil ik je weerzien in de tuin onze meester."

Zijn jonge opvolgers zijn klaar om verder te gaan met zijn werk. Grootse plannen, te beginnen met "20 goedbetaalde catechisten, en een rijstkeuken tegenover de zendingscompound van de methodisten". De bekeringsgrafieken zullen omhoogschieten.

Output of impact? Getallen of authenticiteit?
Om dit punt scharniert veel zendingswerk en veel ontwikkelingswerk.

Geen opmerkingen: