zaterdag, augustus 30, 2008

Het oog van de naald

Tilburgse hoogleraar Johan Graafland schreef dit boek. Eigenlijk is het een inleiding in de ethiek van macro-economie. De ondertitel is: over de markt, geluk en solidariteit. Graafland is zowel econoom als theoloog en heeft dus wel recht om een dergelijk boek te schrijven.
Het boek heeft drie ethische invalshoeken: utilisme, rechtvaardigheidsethiek en deugdenethiek. Voor elke invalshoek wordt een Bijbels/theologisch perspectief neergezet, wordt de relatie met de markt en marktwerking weergegeven en wordt vervolgens een christelijke visie over de markt gegeven.

Een erg leuk boek, vooral de drie hoofdstukken waarin de economische inzichten naar voren komen (utilisme: invloed markt op welvaart en geluk; rechtv.ethiek: invloed markt op rechtvaardigheid; degdenethiek: invloed markt op deugden). Hierin is goed te merken dat de auteur veel met dergelijk economisch-ethisch onderzoek bezig is. De meer theologische hoofdstukken gaven mij niet zoveel nieuws, maar lezen wel als een aardige inleiding.

Graafland komt uit bij een acceptatie van marktwerking, terwijl hij toch de kritiek van alternatieve economische voorstellen zoals Goudswaard (economie van het genoeg) serieus neemt. Wel pleit hij voor matiging van marktwerking, dus een sterk regulerende overheid, geen neoliberaal fundamentalisme a la Friedman. Mij spreekt deze uitkomst wel aan: je werkt met de meest gangbare visie (vrije markt), maar gaat de negatieve aspecten zoveel mogelijk tegen.
Jammer dat hij Naomi Klein nog niet verwerkt heeft in z'n boek.

Geen opmerkingen: