zaterdag, augustus 12, 2006

Beste Multatuli


Beste Multatuli,

Ik neem aan dat je graag zou willen weten wat er met je boek gebeurd is nadat je het geschreven hebt. Je weet neem ik aan dat je erg bekend geworden bent: de daden van Slijmering en al dergelijke ambtenaren, zelfs de gouverneurs-generaal zijn vergeten, hun namen volledig onbekend bij iedereen onder de 75 jaar, maar jouw naam kent bijna elke middelbare scholier.

Je weet natuurlijk ook hoe het verder met Indonesie is gegaan en de relatie met Nederland; nog steeds een beetje dubbel... en dat zal jou niet verbazen.

Weet je hoe het met Droogstoppel, de handelaar in koffij is gegaan? Hij en een heleboel anderen zijn gaan beseffen dat er toch wel een hoop problemen in de wereld zijn. En als goed burger wilde hij daar wat aan doen (en ook wilde hij ervoor zorgen dat de Javanen en anderen een nieuwe afzetmarkt zouden gaan vormen voor zijn vele produkten; hij moest tenslotte ook om het brood voor zijn familie denken).
Dus richtte hij instituten op: de Wereldbank, het IMF en nog een hele hoop hulporganen: die gingen leningen of giften geven aan Indonesie en andere landen, met als kleine tegenprestatie dat een deel van het geld in rijke landen zou worden besteed, maar vooral ook dat ontvangende landen hun grenzen zouden openen voor alle produkten vanuit de rijke landen. Dat zou er tegelijkertijd voor zorgen dat er in deze landen geen echte industrie zou ontwikkelen, want de voorsprong was nou eenmaal te groot (Droogstoppel vond en vindt dat trouwens heel gewoon en vindt ook dat dat zo moet blijven; hij kan toch ook niet de belangen van zijn gezin verwaarlozen als goed huisvader).
Toen er al te veel kritiek kwam op het feit dat er wel veel importbarrieres bij rijke landen zijn, bedacht Droogstoppel de EPA's, de Economic Partnership Agreements, waarbij de Javanen en anderen ook producten vrij mochten exporteren. Droogstoppel hoopte en dacht (vanwege het grote verschil in aangeboren intelligentie waarvan Droogstoppel nog steeds overtuigd is) dat de Javanen niet door zouden hebben dat dit de situatie in het geheel niet zou veranderen.
Droogstoppel is erg tevreden dat er op deze manier nog steeds een grote netto stroom geld van de Javanen c.s. naar hem c.s. stroomt. Zo is de wereld immers bedoeld en streven naar gelijkheid is toch niet mogelijk en zelfs niet goed. Dat zouden lieden zoals de jonge Stern willen, maar hij, Droogstoppel moet toch zeker ook aan zijn gezin en aan zijn zaak (aan de Lauriersgracht 37) denken?

Had je trouwens al gehoord hoe het dominee Wawelaar verder gegaan is? Hij las natuurlijk ook jouw boek en was er niet blij mee. Het riekte volgens hem naar socialisme of zelfs communisme en daar wilde hij zich verre van houden. De heiden was bedoeld om te werken voor de rechtvaardige, zo bleef hij volhouden. Toen de publieke opinie zich al te veel tegen hem keerde, ging hij van de weeromstuit beweren dat het zijn invloed was dat de omstandigheden voor de Javaan verbeterd waren, dat de slavernij afgeschaft was enzovoort, terwijl dat allemaal door een heel andere soort christenen gebeurd is.
Nog weer later, toen veel andere christenen al actief geworden waren in ontwikkelingswerk en activiteiten voor een rechtvaardigere samenleving, heeftWawelaar hulporganisaties opgericht. Het lijkt erop dat hij de bijbelse notie vanbarmhartigheid toch wel tot zijn recht wil laten komen. Hij wilnog niet zoveel horen over het onrecht in het grotere systeemwaardoor de Javanen en anderen arm gehouden worden, zoals jij dataan de kaak hebtgesteld. Hij blijft beweren dat God het zo wil en dat alle activisme verkeerd is. Tja, 't blijft een vreemde man, maar gelukkig zijn er ook heel wat andere christenen, die zich wel inzetten voor gerechtigheid in deze wereld.

En om eerlijk te zijn: de Wawelaars worden schaarser. Je boek heeft wel degelijk impact gehad.

Ik heb nog 1 vraag: kun je niet nog zo'n soort boek schrijven?

Geen opmerkingen: