woensdag, september 06, 2006

Verhalen

De afgelopen weken op reis geweest naar Haiti. Veel mensen ontmoet en veel mensen gesproken. Haitiaanse ontwikkelingswerkers en mensen met wie zij werken. Mensen met hun eigen verhaal, levensverhalen die zich afspelen in het grotere verhaal van Haiti met zijn specifieke geschiedenis, langer en korter geleden; mensen die ook weer een nog groter verhaal kennen: over wie ze zijn en over hoe de wereld in elkaar zit. Heel even kwam mijn verhaal bij het verhaal van deze mensen en mocht ik luisteren naar hun verhalen. Iets langer liepen onze verhalen gelijk op met die van de Haitiaanse werkers en deelden we kleine verhalen en grote verhalen. Wat geweldig als je dan merkt, herkent en erkent, dat je het grootste, allesomvattende verhaal over de werkelijkheid deelt: het verhaal van God.
Zelfs tijdens een kerkdienst waar we zonder andere bekenden naar toe gingen, is er plotseling die (h)erkenning: 500 onbekende mensen met elk hun eigen verhalen (goede en slechte, verdrietige en blijde), we delen daar maar een paar uur van, maar we delen veel meer: we delen in het grote verhaal, waarvan we zelfs in het Kreool de hoofdlijnen kunnen volgen; het Verhaal waarover vol overgave gezongen wordt, ogen dicht en handen omhoog; het Verhaal waarvoor mensen aan het eind van de dienst vol aanbidding op hun knieen gaan. Dit is een van de meest geweldige belevenissen; een van de meest mooie dingen in mijn verhaal. Ooit hoop ik veel, heel veel meer te weten over al deze verhalen, de grote en de kleine, de individuele en de gemeenschappelijke - binnen het kader van het grote Verhaal.


Geen opmerkingen: