vrijdag, februari 16, 2007

Derde deling van Afrika

De eerste deling was de koloniale tijd. Zie mijn post over het boek Verdeel en heers van Wesseling. De echte drive was verdeling van de Afrikaanse 'wealth' en afzetmarkt voor eigen producten, de cover-up was 'de plicht van de witte man om de zwarte man beschaving bij te brengen' (the White Man's Burden dus).

De tweede deling van Afrika was tijdens de koude oorlog. De echte drive was politieke steun en dus macht, de cover-up was de plicht van de witte man om de zwarte man te beschermen tegen een gevaarlijke en valse ideologie.

De derde deling van Afrika is nu, tussen China en het westen. De echte drive is opnieuw de Afrikaanse 'wealth' en een afzetmarkt voor eigen producten. De cover-up van het Westen is opnieuw in termen van waardenoverdracht: mensenrechten, good governance, corruptiebestrijding, armoedebestrijding. China daarentegen zegt dit alles 'waardenvrij' te doen en Afrika geen normen op te leggen. Het Westen roept China op tot een partnership waarbij goede afspraken over de 'verdeling' worden gemaakt. En dat doet wel weer denken aan de eerste deling van Afrika, waar het Westen ook onderling afspraken maakte over grenzen en verdelingen - in afwezigheid van het object van verdeling.

Tot zover een korte samenvatting van een artikel van James Shikwati in The African Executive.
Ik ben op bepaalde punten absoluut niet met James eens: vrije markt fundamentalisme is niet de oplossing van alle problemen, maar zijn prikkelende kritiek op het Westen, inclusief de westerse hulpindustrie, is zeker niet onterecht.

Geen opmerkingen: