vrijdag, maart 28, 2008

Minder managers, evenveel bureaucratie

In de Intermediair een kort artikel over het afnemen van het aantal managers (-24%) en leidinggevenden (-34%). Dit komt doordat in de kenniseconomie mensen veel meer toegang tot informatie hebben, veel meer zelf beslissingen kunnen en durven nemen en meer in wisselende structuren en verbanden werken zoals projectgroepen. Werknemers willen in toenemende mate deze vrijheid en bedrijven blijken hier beter door te presteren.
Tot zover het goede nieuws.

Maar de controledrang en verantwoordingsdrang neemt juist toe. In alle sectoren nemen alle vormen van rapportages toe. Ook een beetje juridisering.
Ik sta hier gemengd in: vrijheid zonder performance control kan niet. Inzicht in werkresultaten is een absolute must, maar ik heb hier wel een paar bezwaren:

  1. Dit heeft tot gevolg dat nadruk op output komt te liggen, meer dan op wat je echt wilt bereiken. Berucht voorbeeld zijn de agenten die afgerekend worden op het aantal bekeuringen, of de NGO die alleen rapporteert over het aantal mensen dat een training bezocht.
  2. Het kan een complete fake werkelijkheid opleveren. Voorbeeld is een tijdschrijfsysteem dat op 5 minuten nauwkeurig moet worden ingevuld. Je kunt er dan van verzekerd zijn dat allerlei vormen van creatief boekhouden gaan ontstaan.

Ik zou juist pleiten voor een gerichtheid op de echte resultaten die je wilt bereiken, voor het flexibel, contextspecifiek en maatgesneden formuleren van de meetpunten die daar inzicht in geven en daarop monitoren. Bij bedrijven lijkt dat erg makkelijk: b.v. het aantal orders dat je binnenhaalt, maar met iets breder denken (MVO, PPP) zouden hier ook iets meer evalueerbare doelen bij moeten komen. En dan nog steeds zelfsturend.

1 opmerking:

Joitske zei

da's heel goed nieuws, ik dacht dat het aantal fulltime managers juist toenam! Raar dat het zo moeilijk is om mensen te evalueren op echte toegevoegde waarde. Ik heb het idee dat 'peers' dat wel kunnen. Ook managers die goed luisteren/observeren. Dit kost waarschijnlijk meer tijd dan het aantal bekeuringen per agent tellen..