donderdag, juni 01, 2006

Constantinople

Zie Marc van der Woude's blog about Constantinople: The Constantinian legacy

Ik ben het behoorlijk met hem eens. Hij vat met een boek van Hirsch en Frost deze erfenis als volgt samen:

  • nadruk op kerkleer: 'kom naar ons-mentaliteit, nadruk op kerkgebouwen en officiele kerkdiensten
  • dualistische spiritualiteit: scheiding tussen sacrale en profane, waardoor God's Koninkrijk niet doordringt in de wereld (zie ook vorige post over Bonhoeffer)
  • hierarchisch leiderschap (scheiding clergy-laity [hoewel die scheiding al wel eerder begonnen is, dit was het onderwerp van mijn scriptie CGO-E. Hier:NL, UK])

Toch is er wel meer over te zeggen. Ik heb bij Marc's post een comment toegevoegd. Volgens mij is het op zichzelf niet zozeer het probleem dat de Christelijke kerk de culturele vormen van het Grieks/Romeinse rijk heeft overgenomen, maar dat die vormen absoluut zijn verklaard. Zie ook de post over vertaling.

Geen opmerkingen: