vrijdag, mei 18, 2007

Allah en God

Opnieuw zijn er discussies over de vraag of de Allah van de moslims dezelfde is als de God van de christenen en joden. Ik vind dit één van de meest onduidelijke en verwarrende discussies in de christelijke wereld - en daarmee ook een onzinnige discussie.

  • Zowel het judeo-christelijke als het islamitische wereldbeeld is monotheïstisch. Beide zeggen dus dat er één Wezen is, wie je God kunt noemen.
  • Naar dat Wezen wordt gerefereerd met diverse namen en aan Hem worden diverse eigenschappen toegeschreven. Hier komen de verschillen, die er dus wel degelijk zijn: verschillen niet in het feit dat er één God is, maar hoe Hij is. De predicaten en adjectieven over God verschillen, maar God als het subject van deze verschillende predicaten is hetzelfde subject (Cragg).
  • In verschillende delen van de wereld wordt God ook door christenen Allah genoemd, dat was ook zo in Arabië waar Mohammed leefde. In andere delen van de wereld wordt God nog met duizenden andere namen genoemd.
  • Het is vergelijkbaar met het volgende: 2 mensen zeggen allebei dat er een groot licht is wat deze aarde overdag verlicht. De één beschrijft dit licht overeenkomend met onze wetenschappelijke kennis, de ander beschrijft dit licht als een bol die iemand aan een touwtje vasthoudt en dagelijks langs het hemelgewelf trekt.
    Conclusie: ze hebben het over wezenlijk verschillende zonnen. De eerste heeft het over de echte zon, de tweede heeft het niet over de zon, maar over iets heel anders.
    Onzin natuurlijk: ze hebben het allebei over de zon, maar de inzichten waarmee ze die zon beschrijven, verschillen behoorlijk.
  • Vervolgens is aan christelijke zijde nog weer de nodige bescheidenheid nodig om niet te veronderstellen dat moslims alles fout hebben in hun beschrijvingen van Allah en dat christenen alles goed hebben in hun beschrijvingen van God in de vele bestaande dogmatieken. Zelfs Paulus zegt: "wij zien als door een spiegel in een duistere rede" en niemand zal willen ontkennen dat onder christenen erg veel misconcepties over God bestaan.
Wat mij betreft zijn een paar aanraders op het gebied van Islam en verhoudingen tot christelijk geloof:

De meeste van deze mensen hadden een leven lang intercultureel gesprek met moslims achter de rug, soms 30 of 40 jaar. Voor mij heeft dat heel wat meer waarde dan de één of andere Nederlandse pastor die misschien wel een beetje buiten de Nederlandse deur gekeken heeft maar niet veel - maar wel heel zeker weet dat zijn mening de enig juiste is en dat anderen 'godslasterlijk' zijn.

[update 18-12-2007: net twee erg goede artikelen gelezen over het gebruik van het woord Allah in bijbelvertalingen door de tijden heen. hier en hier]

Geen opmerkingen: