vrijdag, juni 16, 2006

Xenofoob

Waarom is Nederland zo xenofoob?

Wat een enorm statische en achterhaalde cultuuropvatting propageren Geert Wilders en Bart Jan Spruyt. Culturen veranderen. Altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Zeker als er veel migraties zijn. Maar ook de meest traditionele cultuur heeft mechanismen om zich aan te passen. En dat is ook nodig. Waarom zijn we er zo aan gehecht dat heel Nederland een monocultureel gebied blijft. Is het evangelie gebonden aan 1 cultuur, de onze?

Jammer dat ook Christian van Bemmel in reactie op Spruyt reageert dat de SGP twee op fronten strijdt: liberalisme en Islam. Al bijna net zo xenofoob dus.
Boomkens schreef: de nieuwe wanorde, globalisering en het einde van de maakbare samenleving. Monoculturele opvattingen en maakbare samenleving zijn gerelateerd. Hij ziet hoop en kansen in de culturele 'wanorde' die er is.

Vanuit christelijk oogpunt is dit allemaal heel erg eng. Want onze samenleving is toch Judeo-christelijk en o, o, dat gaat nu allemaal verloren. Inderdaad heeft het christendom de traditionele cultuur gevormd. Maar wij hebben het christelijk geloof gelijk gesteld aan het christendom, oftwel aan het culturele gewaad wat wij eraan gegeven hebben.
Het onderscheid maken tussen geloof en culturele vormgeving ervan werkt juist bevrijdend: het geloof dat Jezus Christus net zo relevant is voor andere culturen als voor de onze hoeft helemaal niet gepaard te gaan met een exportneiging van onze cultuur. Sowieso is dat veel te evolutionistische gedacht.

Dat gebeurt nu maar al te vaak.
Zowel in zending als in ontwikkelingswerk.

Laten we gaan leren van experts uit multiculturele samenlevingen, zoals Afrika, waar mensen goed hebben leren omgaan met een multiculturele samenleving (is daar natuurlijk lang niet overal het geval). Dergelijke ontwikkelingswerkers kunnen het in dit opzicht toch wel wat onderontwikkelde Europa wel wat leren.
Goed artikel in Vice Versa over cultuur en ontwikkeling.

Geen opmerkingen: