zondag, mei 28, 2006

Bonhoeffer - het wezen van de kerk

Vandaag het kleine boekje 'het wezen van de kerk' van Bonhoeffer gelezen. Ik weet niet wat het is dat bijna iedere zin van Bonhoeffer me boeit en meeneemt. Dit boekje zijn college's over 'de leer van de kerk', samengesteld op basis van aantekeningen van een paar studenten.

Zomaar een paar punten die er voor mij uitspringen:

 • Het boekje begint en eindigt met de plaats van de kerk in de wereld. Vanuit de incarnatie, de menselijkheid van Christus, is de volledige profaniteit de passende ruimte voor de kerk. Een eigen, afgeschermde, sacrale ruimte is haar niet toegestaan.
  "Echte wereldlijkheid bestaat daarin, dat de kerk van alle privileges, van alle bezit afstand kan doen, alleen niet van het woord van Christus en de vergeving der zonden. Met Christus ... in de rug wordt zij vrij om al het andere prijs te geven".
  [ik moest even denken om de kerkelijke perikelen die momenteel spelen]
 • De belijdenis is noodzakelijk, maar mag nooit als wapen naar de medemens gebruikt worden; "zij functioneert tussen God en de gemeente". "De eerste belijdenis naar de medemens is de daad. Die interpreteert zichzelf. Als de daad misschien een macht geworden is, dan zal de wereld ook naar het belijden met het woord verlangen".
 • Ik weet nu ook waar Prof Versteeg, in zijn prachtige boekje 'Oog voor elkaar' (studie over het woord elkaar in het NT) het onderscheid tussen er-met-elkaar-zijn en er-voor-elkaar-zijn vandaan heeft. Van Bonhoeffer dus.

Fatal Shore

Voor m'n studie pas een aantal hoofdstukken gelezen uit 'Fatal shore' van Robert Hughes.Ik heb niet vaak emoties bij het lezen van boeken, maar dit boek liet me niet onberoerd. Gaat over Tasmanie, vroeger: Van Diemen's land, het eiland net ten zuiden van Australie. Daar werden Britse gevangen heengestuurd om een aantal jaren uit te zitten.
In andere gebieden werd de oorspronkelijke bevolking soms gedecimeerd (met name door de ziekten die de Europeanen meebrachten, b.v. in Midden en Zuid Amerika), maar hier werd de hele bevolking volledig uitgeroeid.

Als de blanken moordden, was dat 'noodzakelijke strakheid', als de 'inboorlingen' het deden, was het 'verraad'; blanken 'verdedigden hun rechten'... [over het land wat ze dus in bezit genomen hadden], als de 'inboorlingen' iets terugdeden, 'begingen ze onuitgelokte barbaarsheden' volgens de officiele rapporten.

Een van de laatste vrouwen, Trucanini, die haar hele familie, en vele anderen voor haar ogen vermoord had zien worden, werd gebruikt om de laatst overgeblevenen op te sporen.
De laatsten werden na hun begrafenis uit 'antropologische interesse' weer opgegraven om meegenomen te worden naar Europa - naar de beschaafde wereld zogezegd...

O ja, er waren ook pogingen om hen de Bijbel te leren lezen en te christianiseren... maar die hadden vreemd genoeg weinig resultaat.

vrijdag, mei 26, 2006

Nog een keer web 2.0

Sinds ik een paar weken terug schreef over mijn ontdekking van web 2.0 heb ik veel leuke dingen ontdekt. Hier een paar van mijn ervaringen:


Zie hier voor een heel korte Nederlandse omschrijving van web 2.0 en hier voor een veel uitgebreidere engelse. Dit zijn dus links naar Wikipedia, een andere enorm bruikbare tool. Onderzoek heeft uitgewezen dat Wikipedia kwalitatief niet onderdoet voor andere encyclopedieen. Je kunt zelf meewerken met het opstellen van wiki artikelen. Kijk ook even naar social software (engels).

Je kunt ook zelf wiki's starten, om daarmee online samen te werken met mensen overal vandaan, b.v. op PBWiki. Zie hier bijvoorbeeld een voorbeeldje wat ik gemaakt heb en hier een voorbeeldje bij een vergelijkbare tool, neartime.

Delicious ik had al best een aardige verzameling favorieten en ben begonnen om die in delicious te importereren. Snel daarna kwam ik erachter dat er nog veel meer vergelijkbare tools waren. Op de sitebar zie je de tags die ik bij delicious gebruik: de grootste heeft dus de meeste sites. Als je op 1 er van klikt, krijg je dus een lijst met websites die ik gebookmarked heb met deze tag.

Intussen heb ik via OnlyWire geregeld dat als ik een pagina tag, dit bij 9 verschillende social bookmarking tools geregistreerd wordt. Het leuke van dit soort tools is dat andere mensen je filter voor informatie zijn: je ziet bij een keyword geen 100.000 resultaten zoals bij Google, maar alleen die pagina's die anderen waardevol genoeg vonden om te taggen.

Wat ik ook erg leuk vind is LibraryThing, daar kun je heel makkelijk in aangeven welke boeken je hebt. Anderen kunnen dat ook zien (behalve als je dat niet wilt). Zie hier bv mijn boeken. Je kunt je boeken tags geven (keywords) net als bij delicious en zien wie er nog meer dat boek heeft, of welke boeken nog meer die tags hebben. Aan de zijkant van m'n blog zie je steeds 5 random boeken uit mijn lijst.

Het lijstje zal nog wel langer worden...

vrijdag, mei 19, 2006

Pelagius revisited

Natuurlijk veel te optimistisch die vorige post. Ik zie daarbij helemaal de wezenlijke verschillen tussen P en A, oftewel Pelagius en Augustinus over het hoofd. Want Pelagius was natuurlijk goed fout en Augustinus goed goed.

Pelagius kwam sowieso uit de verkeerde hoek: uit een achterhoek van de vroeg-Celtische kerk in Engeland; niet eens een Romeins burger, zoals Augustinus . Jerome noemde ze daar allemaal varkens. In elk geval een barbaar dus. Dan kan hij naast z'n "brbrbrbr" barbaarse Celtisch wel vloeiend Grieks en Latijn spreken en daarnaast Hebreeuws kennen (terwijl Augustinus alleen Latijn kende), maar hij is van de foute kant. En om het dan oneens te zijn met bepaalde ideeen is ongehoord. Volgens Latourette was Pelagius helemaal geen Pelagiaan (hooguit een semi-pelagiaan), maar ja, hij kwam wel uit de verkeerde hoek.
Dus toch maar niet de wereld verbeteren.

Kerk heeft pelagianen nodig

Dit staat in het RD (hier).
Heel kort: mensen die de wereld willen verbeteren, worden al snel voor Pelagiaan versleten. Maar de kerk heeft ook Augustinianen nodig om het besef van de realiteit van de zonde levend te houden.
Natuurlijk is deze versimpeling niet het hele verschil tussen Pelagianen en Augustinianen, maar het is wel aardig om over door te denken:

Ik herken wel de kritiek op mensen die er in sommige kerken is op mensen die de wereld willen verbeteren (zie ook deze post). Volgens mij moeten die niet twee soorten mensen zijn die elkaar in de kerk in evenwicht moeten houden, de ene groep die de wereld wil verbeteren en de andere groep die dat niet wil omdat ze beseft dat er zoveel zonde is (in onszelf of in anderen), met als compromis dat een paar mensen van de P-groep toch de wereld overenthousiast gaan verbeteren alsof er geen zonde is, terwijl de A-mensen maar ach en wee roepen dat het zo verkeerd is.

De kerk moet voluit P en voluit A zijn: voluit de wereld willen verbeteren en dat ook als haar roeping zien, maar ook voluit vanuit het besef van de realiteit van de zonde, in haarzelf en daarbuiten, in mensen en in structuren. Dat zou een aantal gevolgen hebben:

 • De kerk zou veel meer doen om de wereld te verbeteren, in gebed, in prediking en in daad (dus in Woord en Daad).
 • De kerk zou bij deze activiteiten haar eigen motieven kritischer bevragen vanuit de realiteit van zonde in ons.
 • De kerk zou niet meegaan in overenthousiaste initiatieven, waarbij mensen met een 'big push' omhooggewerkt worden en het 'end of poverty' als een functie van financiele input gezien wordt, zoals bijvoorbeeld Jeffrey Sachs doet geloven (vanwege de realiteit van zonde in mensen en vooral ook in de lokale en wereldwijde structuren die mensen omkneld houden).
 • Vanuit het bewustzijn van de aanwezigheid van zonde, zou de kerk ook meer bereid zijn haar eigen handelen tegen het licht te houden om te kijken of ook daarin dingen anders moeten om de wereld te verbeteren.
 • De kerk zou haar profetische stem zowel naar binnen als naar buiten meer gebruiken om zonde aan te wijzen in structuren die het verbeteren van de wereld tegengaan.

En waarschijnlijk zijn er nog veel meer dingen te bedenken vanuit de combinatie van P en A.

Dit is reformatorisch activisme.donderdag, mei 18, 2006

web 2.0

Wow, lots of new things on the internet

Kijk maar in m'n side bar en je ziet links naar m'n favoriete webpages en 5 boeken uit m'n boekenkast

vrijdag, mei 12, 2006

Twee soorten mensen

Gisteren de verfilming van Anne Frank gekeken: ongelofelijk en indrukwekkend hoe zo'n grote meerderheid van de mensen kan toekijken dat een bepaalde groep mensen systematisch uit de weg geruimd wordt.

Ook gisteren: man schiet uit racistische motieven 2 mensen dood.

Ook gisteren: in Darfur gebeurt het zelfde. En vandaag...

Ook gisteren: veel mensen vinden het jammer als ze een Turkse of Marokkaanse buurman krijgen