vrijdag, september 29, 2006

Paus in debat met islam?

Recent clashte de paus met de Islam. Gelukkig weer bijna over. Er is sowieso veel aandacht voor de 'botsingen der beschavingen'. Ook in het verleden: kruistochten en jihads.

Waar veel minder aandacht voor is, is voor de vele plaatsen en tijden dat het samenleven tussen christenen en moslims gewoon goed gaat en ging. Bijvoorbeeld in landen als Ghana en Burkina Faso, maar ook in het verleden.

Neem bijvoorbeeld het debat van de patriarch Timothy I met caliph Mahdi in 781 in Baghdad. Twee dagen lang debatteerden zij op enorm vriendelijke en hoffelijke manier met elkaar over de verschillen tussen islam en christendom; met wederzijdse waardering, zonder heftige discussies en zonder verwijdering en verharding.
Kerken en moskeeen werden soms van elkaar overgenomen en er zijn voorbeelden waarbij gebouwen gezamenlijk gebruikt werden door christenen en moslims.

Ik vraag me van zowel christenen als moslims af of we tot zo'n manier van samenleven bereid zouden zijn.
Zie trouwens dit artikeltje in het RD vandaag met een verfrissende benadering van de stichting Evangelie en Moslims

Landbouwsubsidies in de VS

De WTO onderhandelingen zitten vast. De arme landen hebben tot nu toe vrijwel niks gehad aan de zogenaamde Doha ronde. In die ronde was voor het eerste afgesproken dat handelsakkoorden beoordeeld zouden worden op hun effecten op ontwikkeling.

Nu gaat de WTO onderzoek doen naar landbouwsubsidies in de VS. Zo'n 5 miljard per jaar, met name op katoen. Op basis van klachten van Brazilie. Door die subsidies wordt namelijk de Amerikaanse katoen, die eigenlijk duurder is om te produceren dan de Braziliaanse, tegen een goedkopere prijs op de markt gezet.

Als Brazilie gelijk krijgt, mag het ook voor miljarden dollars invoerheffingen instellen op goederen uit de VS.

Goed dat Brazilie zo assertief is. Ik vraag me af of andere katoenproducerende landen (Mali, Burkina Faso en andere Afrikaanse landen) hier ook van gaan profiteren, en heb een vaag vermoeden van niet... Het IMF en de Wereldbank zullen hen die importheffingen niet toestaan. Zelfs niet als het hun eigen markt de ruimte geeft zich te ontwikkelen. Zie ook hier.

zaterdag, september 23, 2006

Jacobus gevraagd

Er stond een interessante discussie tussen Marten Visser en C.A. van der Sluijs in het RD.

Marten roept op tot het planten van gecontextualiseerde kerken, waarin ook niet-christenen zich kunnen gaan thuisvoelen - een zendingsbenadering als die van Paulus: de Grieken worden als een Griek en de Joden als een Jood.
Ds v.d. Sluijs vindt dit erg gevaarlijk, vindt dat Nederland een christelijk land is en zich dus niet aan moet en mag passen aan de niet-christenen die er wonen.
Impliciet lijkt het erop dat het feit dat 'de kerk des Heeren is' gelijk staat aan het behouden van de huidige door de traditie overgeleverde vormen. Degenen die buiten de boot gevallen zijn of nieuw in ons land gekomen zijn, moeten zich daarom aanpassen aan deze kerkelijke cultuur.
Jacob Loewen noemt dit 'de waarheid in potjes op de plank'.

Als je deze situatie vergelijkt met Handelingen 15, is de overeenkomt erg treffend:

Als er niet-joden tot geloof komen, moeten die dan de joodse cultuur
overnemen of niet?
Ja, zeggen de joden, want zo doen wij het nu eenmaal, zo is het ons door de vaderen overgeleverd en wie erbij wil komen, moet zich daaraan aanpassen.
Nee zegt Paulus, het gaat erom dat het evangelie in alle culturen gestalte krijgt en daardoor mensen en hun culturen transformeert.

De vraag is nu natuurlijk wie in dit geval gaat optreden als de wijze Jacobus, die zijn mede-joden er vanuit hun eigen 'Traditie' (Amos 9) op wijst dat ze helemaal niet zo bijzonder zijn als ze wel denken. God heeft het vanaf het begin beoogd alle culturen te bereiken ('alle geslachten van de aarde'). Hij heeft Israel uit Egypte gehaald maar ook de Filistijnen uit Caphtor en de Arameers ui Kir (oef, pijnlijke tekst...)

Aardig detail: Jacobus citeert Amos uit de Bijbelvertaling die de niet-joden zouden gebruiken, ook als was die soms wat minder "brontekstgetrouw": de Septuaginta. Benieuwd welke vertaling de huidige Jacobus zal gaan gebruiken om de gereformeerde gezindte joden te overtuigen.

maandag, september 18, 2006

De wereldbank een wereldprobleem

Kreeg een bericht uit Times doorgestuurd. Ging daarna op zoek of dit ook in het RD of ND gestaan heeft, maar kan niks vinden. In geen enkele Nederlandse krant trouwens. Of ik kan niet zoeken, of deze kranten moeten hun economische redacteuren nodig vervangen.

De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds doen best wel een hoop goed werk. In elk geval veel relevant onderzoek.
Aan de leningen die ze aan landen geven, zitten meestal voorwaarden, b.v. over goede besteding ervan, geen corruptie, enzovoorts. Tot zover geen vuiltje aan de lucht.

Maar er hangen ook allerlei economische voorwaarden aan: het neo-liberale model wordt heilig verklaard en landen moeten dat beeld aanbidden, anders geen lening. En dat terwijl dit model niet meer dan een theorie is, die in toenemende mate bekritiseerd wordt.
Komt erop neer dat landen hun grenzen open moeten stellen voor alle buitenlandse producten en hun beginnende industrie niet (tijdelijk) mogen beschermen, omdat vrije handel het beste is.
In Times wordt het voorbeeld genomen, wat pas ook in het goede leven stond: enorm veel Ghanese kippenboertjes gingen over de kop door dumping van goedkope ingevroren Europese kip (met subsidie...). Ghana probeerde z'n grenzen af te schermen om z'n boertjes te beschermen. Mocht niet. Subsidies geven aan de boeren ook niet: is markvervalsing. Van de Wereldbank. (Ik gun Nederlandse kippenboeren ook niet dat ze failliet gaan, maar heb toch meer te doen met die gezinnen in Ghana).

De engelse organisaties ChristianAid (beslist niet te verwarren met de Amerikaanse 'zendings'organisatie Christian Aid) en ActionAid hebben campagne gevoerd om hun overheid zover te krijgen dat ze hun bijdragen aan de Wereldbank inhouden - om druk te zetten om de economische condities op te heffen. En met succes.

En christelijk Nederland? Weinig dergelijke protesten. Weinig aandacht hiervoor bij 'onze' politieke partijen. Wij zetten nieuws hierover zelfs niet in de krant.

Als ik me niet vergis.

Revival van health and wealth gospel


Volgens het ND staat er in Time dat het health en wealth gospel aan een revival bezig is.

Ik heb me in Nigeria ook een aantal jaren bezig gehouden met deze 'contextualisatie' van het evangelie. Zie bijvoorbeeld hier en hier. Ik heb een aantal boekjes in de kast staan met behoorlijk extreme vormen hiervan en aankondingen waarin beloofd wordt dat je 'in faith' minimaal 70 jaar wordt (of meer, maar dan moet je een individueel contract met God opstellen).
Ik kan me dan ook goed vinden in de kritiek die ook in het ND artikel geuit wordt: God is ons loopjongetje niet. Iets als 'de souvereiniteit van God' krijgt hierdoor meer en diepere waarde.

Hiermee is hoop ik mijn rechtzinnigheid aangetoond...

Want ik geloof toch dat er waarheidselementen in het prosperity gospel zitten:
Neem een context van armoede en vergelijk 2 mensen:

 1. Zegt: "In Jezus' naam zal ik het maken", haalt diep adem en gaat er keihard tegenaan in het geloof dat God wil dat hij het goed doet in zijn bedrijfje. Hij werkt niet alleen hard maar ook goed en ethisch omdat anders de zegen niet komt.
 2. Zegt: "Ik zal afwachten wat God voor mij bestemd heeft, wat het ook moge zijn. Hopelijk is er iemand die me wat geld geeft".

Uiteraard zal een beetje christen voor de combinatie van de twee gaan...

Health and wealth gospel is een self-fulfilling prophecy, die behoorlijk goed werkt.
Ook bijbels en theologisch gezien zit er meer waarheid in dan ik eerst altijd dacht (zie mijn artikelen). Met alle kritiek op de stelling dat God wil dat je rijk wordt als je christen wordt, kun je je ook afvragen of God de enorme ongelijkheid en armoede op deze wereld wil. En of we niet moeten zeggen: In Jezus' naam verheffen we onze stem daartegen.

Nee, ik hoef geen prosperity gospel televisie dominees (elke keer daarnaar kijken is een bevestiging daarvan), maar een beetje waarheidselement ervan, kan geen kwaad.

zondag, september 17, 2006

Stimuleren of belemmeren

Kreeg van de week de nieuwe Mission Frontiers. Absolute aanrader voor wie geinteresseerd is in zending. Abboneren is gratis. Je kunt alle artikelen ook downloaden. Aardig artikel van Goldman, over wat 'movements to Christ' stimuleert en wat het belemmert.

Voor elke dimensie staat eerst wat stimuleert en dan wat belemmert.

 • Dimensie 'Identiteit':
  Gelovigen hebben een insider identiteit <=>
  Gelovigen krijgen een outsider identiteit
 • Dimensie 'Communities':
  Het evangelie dringt door in bestaande communities <=>
  Gelovigen worden in nieuwe communities ondergebracht
 • Dimensie 'Leiderschap':
  Plaatselijk natuurlijk leiderschap <=>
  Beginnen met buitenlands leiderschap (omdat de mensen er nog niet klaar voor zijn en nog niet gestudeerd hebben)
 • Dimensie 'Gemeenschap':
  Relatie georienteerde gemeenschappen <=>
  Bijeenkomst georienteerde kerken (rondom gebouwen en structuren)
 • Dimensie 'Gewoonten':
  Ontwikkelen van gecontextualiseerde vormen voor bijeenkomsten, eredienst en sacramenten <=>
  Overnemen van de gewoonten van een buitenlandse (allochtone) kerk
 • Dimensie 'Leerstellingen':
  Ontwikkelen van gecontextualiseerde leerstellingen op basis van de Bijbel <=>
  Overnemen van traditionele leerstellingen
 • Dimensie 'Onafhankelijkheid':
  Behouden van plaatselijke onafhankelijkheid <=>
  Accepteren van afhankelijkheid van buitenlandse fondsen
Allemaal wel bekend en niet nieuw, maar het staat wel aardig op een rij en wordt concreet uitgewerkt. De moeite om het hele artikel te lezen.

zaterdag, september 16, 2006

Fair trade bij de Aldi

De Aldi heeft z'n eerste Fair Trade product geintroduceerd: fair trade tee: 50 zakjes voor 79 pence.

Ja, want het gaat om de Aldi in Milton Keynes in de UK. Die in NL gaat hopelijk snel volgen. In elk geval reden genoeg om ze een brief te sturen. Misschien is dan de Aldi in Gorinchem de tweede.

Toch wel groot nieuws

woensdag, september 06, 2006

Verhalen

De afgelopen weken op reis geweest naar Haiti. Veel mensen ontmoet en veel mensen gesproken. Haitiaanse ontwikkelingswerkers en mensen met wie zij werken. Mensen met hun eigen verhaal, levensverhalen die zich afspelen in het grotere verhaal van Haiti met zijn specifieke geschiedenis, langer en korter geleden; mensen die ook weer een nog groter verhaal kennen: over wie ze zijn en over hoe de wereld in elkaar zit. Heel even kwam mijn verhaal bij het verhaal van deze mensen en mocht ik luisteren naar hun verhalen. Iets langer liepen onze verhalen gelijk op met die van de Haitiaanse werkers en deelden we kleine verhalen en grote verhalen. Wat geweldig als je dan merkt, herkent en erkent, dat je het grootste, allesomvattende verhaal over de werkelijkheid deelt: het verhaal van God.
Zelfs tijdens een kerkdienst waar we zonder andere bekenden naar toe gingen, is er plotseling die (h)erkenning: 500 onbekende mensen met elk hun eigen verhalen (goede en slechte, verdrietige en blijde), we delen daar maar een paar uur van, maar we delen veel meer: we delen in het grote verhaal, waarvan we zelfs in het Kreool de hoofdlijnen kunnen volgen; het Verhaal waarover vol overgave gezongen wordt, ogen dicht en handen omhoog; het Verhaal waarvoor mensen aan het eind van de dienst vol aanbidding op hun knieen gaan. Dit is een van de meest geweldige belevenissen; een van de meest mooie dingen in mijn verhaal. Ooit hoop ik veel, heel veel meer te weten over al deze verhalen, de grote en de kleine, de individuele en de gemeenschappelijke - binnen het kader van het grote Verhaal.