dinsdag, april 22, 2008

Associatief zoeken

Met quintura kun je een associatieve zoekfunctie maken. Zie hier voor mijn weblog. Lukt me nog niet helemaal op m'n sidebar.

Gevecht

'Berust nou maar.' Dat is de bijwerking van een bepaalde theologie die in de christelijke wereld nogal eens voorkomt. 'Het is geen mens die het je aandoet'. 'Alles komt uit Gods hand'.


Mooi niet dus.

Ik geloof dat Jezus laat zien wie God is. Bij pijn en moeite verwees Hij niet naar 'God die het doet' maar liet zien wat God echt wilde: de oplossing.
Waar de berustingstheologie opgeld doet, is te weinig aandacht voor de fundamentele aanwezigheid van het KWAAD, en voor de opdracht om in Gods naam tegen dat kwaad te strijden.
In de onderschatting van het kwaad staat deze theologie weer dicht bij optimistische, logisch positivistische hulpdenkers, die een makkelijk en maakbaar 'end of poverty' of andere utopieen voorspiegelen.
Niet zozeer 'werk aan de winkel', maar meer 'het gevecht aangaan'.
Ik hou meestal niet zo van Amerikaanse evangelikale boeken, maar dit boek van Gregory Boyd spreekt me erg aan. Wie me nu beschuldigt van 'prosperity gospel', moet misschien meer over Jezus lezen.

Hutjes of huizen

Hoe praat je over mensen? Heb ik het vaker over gehad: hoe schrijf je over Afrika? Welke termen zijn nog acceptabel, en waarom schuiven die termen steeds op? Van inboorling naar inheemse naar native naar local naar 'iemand van de plaatselijke ethnische groepering'.

Heb je het over 'hutjes' of over 'lokale huizen'? Of ligt dat aan je doel? Bij fondsenwerven mag je iets denigrerender zijn??

Volgens mij gaat het erom welke termen de lokale bevolking gebruikt. Niet de termen die de lokale rijken of hogere klasse gebruikt over de armeren. Ook niet de termen die armen gebruiken richting rijke donoren van wie mogelijk geld te verwachten is.
Maar de terminologie die bevolkingsgroepen hanteren over hun eigen huizen. "Local colloquial discourse" heet dat volgens mij; voor wie van moeilijke woorden houdt.

En als mensen het dan over shacks hebben, mag je dat overnemen. Zonder respect te verliezen. En als mensen het dan over houses hebben, moet je dat overnemen. Om het respect niet te verliezen.

donderdag, april 17, 2008

Open source economie

In 1835 startte de eerste krant. Kosten $500 (nu $10.000). 15 jaar later kostte een krant beginnen $ 2,5 miljoen. Deze verandering wordt nu omgedraaid door het internet, met name de open source beweging. Ben een filmpje aan het kijken van Yochai Benkler die dit helemaal uitwerkt. Beslissingen over relevantie worden ge-outsourced naar het algemene publiek.
Hij beschrijft Linux, de SETI computer waardoor NASA ongebruikte rekencapaciteit van duizenden mensen gebruikt en daardoor een enorm krachtige computer heeft.
En projecten waarbij duizenden vrijwilligers kleine stukjes rekenwerk oplossen wat samen net zo goed blijkt te zijn als het werk van specifiek opgeleide PhD's. En natuurlijk Wikipedia c.s.
Peer te peer networks (P2P) waardoor opslagnetwerken ontstaan die anders miljoenen kosten.

Het bijzondere is het verdwijnen van autoriteit en voorrechten van bezit. Hij vat het allemaal samen als 'social production' en laat bij al deze voorbeelden zien hoe duurzaam het is, hoe kwalitatief.

De grote bedreiging is het tegenhouden van vrije verspreiding van kennis. Gaat het industriele model verder: kennis tegenhouden zodat er geld mee verdiend kan worden, of neemt het sociale model het over: gezamenlijk kennis opbouwen en delen en daar verder mee komen?

Leuk filmpje om even te kijken

vrijdag, april 11, 2008

Uniformiteit en diversiteit in Islam

Voor mijn studie dit boek aan het lezen. Geschreven door een vooraanstaand gematigd Moslim. Hij laat zien dat Islam tot de 19e eeuw een traditie kende met heel veel respect voor pluriformiteit, discussies rondom verschillende interpretaties, en de shari'a als een pluriform en divers geheel van deels tegenstrijdige opvattingen.
Totdat vanaf de 19e eeuw 'puriteinse' stromingen ontstonden, zoals het (salafisme en) wahabbisme, die in feite de Arabische Bedoeinencultuur absoluut maakten en alle andere opvattingen en interpretaties verketterden. Detail: de engelsen stimuleerde de opkomst van deze Arabische verzetsbeweging tegen het Ottomaanse rijk omdat verzwakking van dit rijk hen goed uitkwam.
Ik kan dit boek zelf onvoldoende beoordelen, maar dit soort historische interpretaties zijn wel boeiend. En blijkbaar is de spanning van uniformiteit vs. diversiteit niet aan 1 religie voorbehouden.

woensdag, april 09, 2008

1% club

Sinds kort is er een nieuw initiatief uit: de 1% club. Dit is een online marktplaats die mensen en goede doelen bij elkaar brengt. Je kunt de projecten bekijken naar thema, naar MDG, je kunt ze taggen, op kaartjes zien (Google maps), testimonies van anderen zien, delicious tags van het project bekijken, ratings van anderen zien, vergelijkbare projecten bekijken, elk project heeft een RSS feed, etc. Zowel de projecten als de gevers kunnen op alle web2.0 manieren met elkaar in contact zijn. Het geheel lijkt een beetje op Kiva, alleen is Kiva ook zelf een uitvoerende organisatie.
Daarbij is het heel transparant en kun je zien welke leden aan welk project hoeveel geven. (als iedereen zich strikt aan de 1% richtlijn houdt, weet je dus ook wat iedereen verdient, :))
Het zijn allemaal kleine projectjes, veel zijn onderdeel van een groter geheel en de informatie die voor projectjes van 2-3000 euro geboden wordt, is in veel gevallen redelijk, meestal inclusief projectdocumenten en / of jaarverslagen. Er staat ook altijd informatie bij over andere financieringsbronnen. Voorwaarden van projecten om mee te doen zijn laag, maar moet wel officieel geregistreerd zijn.
Het is gericht op iedereen die wel betrokken wil zijn bij ontwikkelingswerk maar niet op de 1.0 manier maar op de 2.0 manier. Een beetje jongere ouderen en oudere jongeren waarschijnlijk (en te zien aan de leden die er opzitten.)

Ik denk dat veel ontwikkelingsorganisaties veel kunnen afkijken van de interactieve presentatie van projecten (en afkijken hoort bij de 2.0 wereld). Ik ben ook benieuwd of dit ook nog een lerend effect gaat opleveren voor de goede doelen: door de uitwisseling bijvoorbeeld.
Ook ben ik benieuwd welke kant de ratings op zullen gaan: of die zullen sturen naar relevantie en mate van impact, of meer op 'uiterlijke kenmerken'.

vrijdag, april 04, 2008

De kracht van diversiteit

Vandaag een paper afgerond voor m'n studie. Daarin moest ik laten zien kennis te hebben van ontwikkelingen tussen AD200 en AD 1945. Ik heb dat gedaan aan de hand van een artikel met als hoofdstelling dat het accepteren van diversiteit een kracht is voor geloofsgemeenschappen. Hij laat zien dat als Westers christendom dit niet snel doet, ze gevaar lopen in de marge terecht te komen, gezien de verschuiving van het christelijk geloof naar het Zuiden.
In de paper onderbouw ik dit door een aantal stellingen te poneren die ik vervolgens illustreer met ontwikkelingen uit de hele tijdsperiode. Hieronder vat ik de stellingen samen, zonder de onderbouwing. Dit doe ik vooral om zelf ook een NLse samenvatting snel terug te kunnen vinden.

Historisch (200-1945)

  1. Tolerantie, vrijheid van gedachten en expressie onafhankelijk van de leidende klasse correleert door de geschiedenis heen met positieve maatschappelijke ontwikkelingen.
  2. Terwijl de Westerse samenleving steeds verder ontwikkelde in wetenschap en techniek, werd ze zich steeds minder bewust van de verschillende ontwikkelingen, stromingen die de basis hiervoor gevormd hebben (chr. geloof, keltische kerk, moslim maatschappij in middeleeuwen)
  3. De geschiedenis van expansie van het Westen is onderliggend aan de soms antagonistische houding van velen in het Zuiden (b.v. AIC's) (kruistochten, ontdekkingstochten, slavernij, kolonialisme)
  4. De koppeling van christelijk geloof aan politieke macht heeft haar universele karakter verminderd en heeft geleid tot diversificatie ervan. (Perzie bij Romeinse rijk, nestoriaanse kerk, Rusland C14)

Sociaal cultureel (200-1945)

  1. Verschillende ideologische stromingen hebben wortels in de Judeo-christelijke traditie en kunnen beschouwd worden als afsplitsingen ervan. (wetenschap en techniek, Marxisme, Darwinisme)
  2. Bewegingen die vergeten dat ze zelf afsplitsingen zijn en uniformiteit (politiek) willen forceren, hebben soms negatief effect op ontwikkeling. (Leninisme, export westers secularisme met ontwikkeling)
  3. Culturen zijn altijd veranderlijk en aanpassend geweest. De wederzijdsheid van culturele interactie door de eeuwen heen is in toenemende mate vergeten sinds het imperialisme

Religieus / filosofisch (200-1945)

  1. Uniformiteit heeft grote aantrekkingskracht voor religies (vanwege [terecht] geloof in absoluten, of vanwege politieke overwegingen).
  2. Pogingen tot uniformiteit zijn in het algemeen niet succesvol geweest en hebben veeleer tot diversiteit en oneenheid geleid (o.a. Protestantse Reformatie als breakdown van de uniformiteitshypothese van de RKK)
  3. Het bestaan van spin-offs (ofwel ketterijen) is een indicatie van innerlijke kracht, niet van zwakte

Vervolgens maak ik toepassingen voor de gereformeerde gezindte als het gaat om cross-cultureel werk, en als het gaat om relaties tussen en binnen kerken.

Ben benieuwd hoe dit becijferd gaat worden.

[Update 22-04: vandaag cijfer binnen: A (95 v.d. 100 punten). Mixen van Engels en Amerikaans kost me punten]

Nieuwe zoekfunctie

Bovenaan de blauwe balk rechts staat nu een nieuwe zoekfunctionaliteit. Je kunt hiermee zoeken binnen deze weblog, maar ook binnen alle pagina's waarnaar ik links heb opgenomen. Dat laatste lijkt mij een goede toevoeging.

Ik neem hier gauw even een link op naar mijn eigen del.icio.us account, zodat ook de (titels van de) sites die ik daar getagd heb, meegenomen worden.

Als ik integraal door alle (en alleen die) websites wil zoeken die ik in delicious getagd heb, gebruik ik Deligoo. In feite heb ik daarmee mijn eigen kleine internetje gedefinieerd waaarbinnen ik dan zoek.

dinsdag, april 01, 2008

Relaties zending en kerk

Naar aanleiding van recente artikelen in het ND over terugkeer van zendingswerkers uit Congo, heb ik een artikel geschreven over een aantal facetten die een rol spelen bij verhoudingen tussen zendingsorganisaties en 'jonge kerken'. Ik heb hierbij veel gehad aan de kruisbestuiving tussen ontwikkelingswerk en zendingswerk, bijvoorbeeld de betekenis van duurzaamheid, ownership en machtsrelaties, waarover in OS meer wordt nagedacht en meer rekening mee wordt gehouden dan in zendingswerk.

Dit artikel is zowel in het RD als in het ND geplaatst met een paar kleine verschillen.
Met de titel in het ND ben ik iets minder blij: dat zendingswerk te vaak kerkelijk opbouwwerk is. Het woordje "te" noem ik namelijk niet.