zaterdag, februari 24, 2007

Vervolg Second Life

Vandaag stond er in het RD een groot artikel over Second Life. (helaas niet gratis beschikbaar). Er staat ook een stukje bij n.a.v. mijn vorige twee blogposts over SL: hier en hier.

De gedachte over evangelisatie op Second Life laat me niet los. IZB is er ook over aan het denken maar wacht eigenlijk op plaatselijke (hervormde?) initiatieven. Hier ook een aardig stukje met wat (RK) initiatieven die ik nog niet gezien had.

02-03: VU en TU Delft gaan ook op Second Life, evenals b.v. Berenschot en VSO. Ook het gesprek over evangelisatie op SL en concrete initatieven. Zie hier.

03-03: Gisteren in het RD een artikel over evangelisatie in Second Life. Wat mij betreft een artikel met erg opmerkelijke conclusies en een staaltje van vooringenomenheid. Titel: "Geen evangelisatie op Second Life". Laatste zin van de intro: "Hoewel evangeliseren erg belangrijk is, is het toch een brug te ver om te evangeliseren in Second Life"
Met name deze laatste conclusie heeft weinig te maken met de basis van het artikel zelf, waarin 6 mensen aan het woord gelaten worden over evangelisatie op Second Life. Als ik de teneur van die 6 reacties heel kort weergeef, krijg ik het volgende:

 1. IZB: positief, stelt wel de vraag of zij dat kunnen realiseren.
 2. TU Kampen: neigt richting negatief, maar formuleert voorzichtig.
 3. C-WebPromo: positief, geeft wel aan dat 'sommige mensen het niets vinden'.
 4. CGK: neigt naar positief, geeft aan niet genoeg specifiek over SL te weten.
 5. RKK: positief, 'misschien voor toekomst', 'zou een kans kunnen bieden'.
 6. SETC: positief
Ik vraag me daarmee echt af van wie de conclusie: 'toch een brug te ver' komt.

vrijdag, februari 23, 2007

Toegankelijkheid van databases

Er zijn gigantisch veel internationale databases beschikbaar met informatie over landen. Zie hier bijvoorbeeld een lijstje met links naar een heel aantal zulke databases.

Net zag ik een enorm goed (en leuk) filmpje van een organisatie, Gapminder, die als missie hebben om allerlei bestaande global data toegankelijker te maken.

Hier kun je bijvoorbeeld voor alle landen een heel aantal bekende indicatoren tegen elkaar uitzetten en door de tijd heen zien verlopen. Zo zie je eigenlijk 5 dimensies tegelijk terwijl het toch nog toegankelijk is:

 1. Kleuren = landen - niet in te stellen, wel specifieke landen te volgen in de tijd of groepen te selecteren.
 2. Tijd als animatie - je kunt alles afspelen, maar ook met een schuifje naar elk gewenst jaartal
 3. verticale indicator = in te stellen - b.v. kindersterfte
 4. horizontale indicator = in te stellen - b.v. bruto nationaal product
 5. grootte van de bollen = in te stellen - b.v. bevolkingsgrootte

Je krijgt dan zoiets:


Zie hier een voorbeeld wat ik ingesteld heb, waarbij je levensverwachting uitgezet ziet tegen de vruchtbaarheid en bevolkingsgrootte en waarbij de kleuren het % urbanisatie weergeven. Dit wordt vervolgens van 1960-2004 gerund, waarbij Nederland, India en Nigeria getraceerd worden. Ingewikkeld? klik op de link om het te zien.

Presentie

Ik ben bezig in het boek Een theorie van de Presentie van Andries Baart. Een pil van ruim 900 bladzijden die me behoorlijk raakt.


Het gaat om 'aandachtige nabijheid' als vorm van hulp die werkelijk helpt, is ontwikkeld vanuit 'urban mission', oudewijkenpastoraat in Nederland. Het is ook een kritiek op de veelal op interventie gerichte hulp, waarbij uiteindelijk toch de doelgroep moet aansluiten bij de agenda van de hulpverlener: letterlijk als het gaat om tijd in de agenda, maar ook als het gaat om welke hulp verleend wordt. Vanuit het presentiedenken is de agenda wezenlijk open. Het gaat er niet om om de doelstellingen van de hulpverlener te verwezenlijken (via in grote lijnen vaststaande theorieen, strategieen en praktijken) in het leven van een doelgroep maar om er voor en met hem of haar te zijn.

Het doet me een beetje denken aan de incarnatiegedachte binnen zendingskringen, maar de doordenking in dit boek is veel dieper dan ik tot nog toe ergens ben tegengekomen.


Het geeft mij allerlei gedachten en reflecties over mijn eigen werk, positie en toekomst. Ik ben van plan om in nog een aantal posten op een aantal punten uit dit boek te reflecteren.


Zie in ieder geval de website Presentie.

vrijdag, februari 16, 2007

Derde deling van Afrika

De eerste deling was de koloniale tijd. Zie mijn post over het boek Verdeel en heers van Wesseling. De echte drive was verdeling van de Afrikaanse 'wealth' en afzetmarkt voor eigen producten, de cover-up was 'de plicht van de witte man om de zwarte man beschaving bij te brengen' (the White Man's Burden dus).

De tweede deling van Afrika was tijdens de koude oorlog. De echte drive was politieke steun en dus macht, de cover-up was de plicht van de witte man om de zwarte man te beschermen tegen een gevaarlijke en valse ideologie.

De derde deling van Afrika is nu, tussen China en het westen. De echte drive is opnieuw de Afrikaanse 'wealth' en een afzetmarkt voor eigen producten. De cover-up van het Westen is opnieuw in termen van waardenoverdracht: mensenrechten, good governance, corruptiebestrijding, armoedebestrijding. China daarentegen zegt dit alles 'waardenvrij' te doen en Afrika geen normen op te leggen. Het Westen roept China op tot een partnership waarbij goede afspraken over de 'verdeling' worden gemaakt. En dat doet wel weer denken aan de eerste deling van Afrika, waar het Westen ook onderling afspraken maakte over grenzen en verdelingen - in afwezigheid van het object van verdeling.

Tot zover een korte samenvatting van een artikel van James Shikwati in The African Executive.
Ik ben op bepaalde punten absoluut niet met James eens: vrije markt fundamentalisme is niet de oplossing van alle problemen, maar zijn prikkelende kritiek op het Westen, inclusief de westerse hulpindustrie, is zeker niet onterecht.

vrijdag, februari 09, 2007

Abbonnees opgelet

Wie mijn blog leest via de rss van del.icio.us/woutersblog: svp de rss feed veranderen in: http://feeds.feedburner.com/WouterRijneveldsWeblog

M'n site is namelijk wat anders opgezet en de rss feed van Blogger zelf doet het nu ook (eerder niet, het verschil komt doordat ik nu ben overgegaan op hosting door Blogger zelf, met behoud van m'n adres www.rijneveld.eu. Bij ftp hosting heb je toch wel wat minder mogelijkheden en ik ben hierdoor nog toch wel wat enthousiaster geworden over de nieuwe Blogger, tot zover voor de techies).
Ik blijf de individuele posten niet meer op delicious posten vandaar het verzoek de feed te veranderen voor wie mijn blog via delicious las.

Update: blog is nu ook op hyves: http://wrijneveld.hyves.nl/blog/

donderdag, februari 08, 2007

Second Life revisited

Zie mijn vorige post over Second Life.
Intussen heb ik het van m'n computer afgegooid. Mij toch teveel troep waar ik geen behoefte aan heb en waar ik niet aan blootgesteld hoef te worden.
En voor m'n ideeen voor Second Life goede doelen of second life activisme of evangelisatie heb ik toch niet echt tijd of energie.

Monitoren van resultaten

In o.a. het NRC een artikel over de brandweer:

 • Die presteert "overal onvoldoende". Officiele uitruktijden van 8 minuten worden opgerekt tot 15 minuten.
 • Gemeenten (die hiervoor verantwoordelijk zijn) hebben in veel gevallen (meer dan de helft) geen inzicht in de prestaties van de brandweer. Of de (opgerekte) normen gehaald worden is in 60% van de gevallen niet bekend "omdat geen administratie voorhanden is".

Als ik dit lees, lijkt de sector ontwikkelingssamenwerking behoorlijk vooruitstrevend te zijn als het gaat om het inzichtelijk maken van resultaten. En dan heeft de gemeente met hun brandweer nog wel een heel rijtje voordelen ten opzichte van ontwikkelingswerk:

 • het gaat om resultaten die heel wat eenvoudiger en vaker kwantitatief te meten zijn dan sociale ontwikkeling
 • geen culturele verschillen en complicaties
 • geen grote afstanden
 • heel wat minder gecompliceerde "ketens" met veel minder stakeholders
 • veel minder lange termijn doelen (althans de voorbeelden van resultaatmeting die in het artikel genoemd werden)
 • langere termijn doelen die veel eenduidiger zijn: n.l.: zorgen dat er geen branden meer uitbreken. Of nee: zorgen dat mensen zelf in staat zijn branden te voorkomen of op te lossen. Of nee: zorgen dat elke brand zo snel en effectief mogelijk geblust wordt. Of nee: zorgen dat je als brandweer duurzaam bent en voldoende middelen hebt om te blijven bestaan. Hm, toch misschien iets minder eenduidig. 'k Ben eigenlijk wel benieuwd wat de doelen van de brandweer zijn: service provision of toch ook wat development.

maandag, februari 05, 2007

Second Life


Ik had er al wel wat over gelezen. 't Klonk behoorlijk vaag en dat is het ook: Second Life.

Intussen heb ik er zelf ook wat rondgelopen. Het is een virtuele 3D wereld die zich steeds uitbreidt. Zo'n 3,5 miljoen mensen hebben daar inmiddels een poppetje lopen. Je poppetje loopt er alleen rond als je ingelogd bent, en dat zijn meestal zo'n 20 - 25.000 mensen.

Vervolgens kun je er van alles gaan bouwen: huizen, gebouwen, voertuigen etc. Je kunt land aankopen en ook spullen kopen die anderen gemaakt hebben. Je betaalt dan met Lindendollars, die je kunt kopen voor een maandelijks bedrag (als je een betaald account hebt, je kunt ook gratis). Je kunt dus ook een business opzetten en daar lindendollars mee verdienen. Die kun je vervolgens weer omzetten in echt geld op de lindenexchange.

Alle nadelen en bezwaren van een virtuele wereld kleven natuurlijk ook aan Second Life - er lopen allerlei figuren rond, je kunt proberen in contact te komen met mensen die je alleen virtueel kent. Ik neem aan dat slimme 419'ers intussen ook aan Second Life 419 doen. Veel is op entertainment gericht, en vast niet allemaal van het nette soort.

Maar het is natuurlijk allemaal veel minder virtueel dan het lijkt: achter elk poppetje wat er rondloopt (of vliegt want dat kan ook), zit wel degelijk een reele persoon.

En dat is dan ook reden dat NETg echte cursussen aanbiedt op Second Life. Zie hier een klein filmpje daarover. Dit is dus een hele nieuwe vorm van e-learning: e-learning 3.0.

Vervolgens kun je natuurlijk veel meer verzinnen: 'k heb even overwogen om iets te gaan doen met MVO voor Second Life. Als er bedrijven zijn, is MVO ook een opportunity voor die bedrijven. Ook de aanwezigheid van 'goede doelen' zou een aardig issue zijn, en die blijken er ook al een aantal te zijn.


Kerken zijn er nog niet veel: 1 memorial church en een Roomse Kerk, die al meer dan een jaar in aanbouw is. Alleen de collectebox doet het al. Dat lijkt me een goede uitdaging voor web-evangelisten. Na church 2.0 zou dat church 3.0 zijn. En misschien zijn er best wel wat unreached people groups in Second Life.


Uiteindelijk kies ik toch voor m'n First Life: Arjanne en de kids.


[12-02:]: zie vooral ook mijn volgende post over second life.