vrijdag, december 21, 2007

Leeslijst

Nieuwe tool om de feeds die ik volg te kunnen delen - staat vanaf nu op de sidebar. Dit vervangt de ellenlange lijst van links.
Je kunt de mapjes openklikken en de inhoud van de feeds bekijken - allemaal in het kleine groene venstertje.


dinsdag, december 18, 2007

Kracht in uniformiteit of diversiteit

Eenheid maakt macht. Vaak wordt dit opgevat als: eenvormigheid maakt macht. In ieder geval streven mensen die macht hebben vaak naar eenvormigheid - uniformiteit.

Ik geloof beslist dat diversiteit veel krachtiger is.
Eerst dacht ik dat dit een postmoderne gedachte is en dat dit dus laat zien dat ik door de tijdgeest aangetast ben danwel het goede van de tijdgeest overneem. Toch is dat beslist niet zo. Zomaar wat random thoughts hierover:
 • De protestantse reformatie kun je beschouwen als 'de afbraak van de uniformistische hypothese'. De kracht van dynamiek en alternatieven tegenover de opgedrongen eenheid van de Roomse kerk. Het feit dat de grens tussen Rooms en Protestant behoorlijk overeenkomt met die van het Romeinse rijk bevestigt dit.
 • Het christelijk geloof in niet-westerse landen (niet: 'christendom') groeit in een grote veelheid van verschijningsvormen en opvattingen - en daarin zit juist kracht en dynamiek.
 • Feit blijft dat machthebbers streven naar eenvormigheid. Als je bij iemand als Hitler op zoek gaat naar pluriformiteit, kom je niet ver.
 • Pas (half jaar terug) was er reclame op de radio van een groot accountantsbedrijf (geloof ik), die zeiden dat ze niet tevreden waren als alle werknemers precies hetzelfde zeiden, maar pas als de creativiteit en inzichten van alle 4000 medewerkers goed werden benut. Erg vooruitstrevend - en weinig in de praktijk toegepast denk ik.
 • Zeker als bedrijven groter worden, is er gevaar dat creativiteit en passie (lees: diversiteit) verdwijnt in hiërarchische structuren, gericht op standaardisatie en eenvormigheid. Dit geeft aan dat vaak het 'eenheid maakt macht' belangrijker is dan de 'kracht van de diversiteit'.
 • Ontwikkeling: Easterly's 'searchers' gaan ook voor creatieven manieren om stapje voor stapje met mensen een weg te vinden uit het moeras en de complexe problemen van armoede.
  Toch is het uniforme paradigma van Westerse ontwikkeling beslist dominant (en ik vraag me ook af hoe Easterly staat tegenover uniforme of pluriforme ontwikkelingstrajectories). Alleen al het dominante spraakgebruik over ontwikkeling en onderontwikkeling ('zij zijn immers nog niet zo ver als wij') en de time-lag theorie daaronder laat zien dat uniformiteit dominanter is dan pluriformiteit. Ontwikkeling zien als een 'missie in het eigene' is beslist een minderheidsstandpunt in OS land.
 • De hele nadruk op contextualisatie bij zending, begonnen bij Paulus, maar veel verder uitgewerkt na McGavran 1934 is ook een krachtig betoog voor pluriformiteit.
 • De 2.0 beweging laat ook de kracht en dynamiek zien van pluriformiteit. Ook als het gaat om ontwikkelingswerk. Tegelijkertijd zit er bij ontwikkeling 2.0 een tegenstelling: ik vermoed dat de meeste private initiatieven in ontwikkeling (en zending) juist heel sterk uitgaan van een uniformistisch ontwikkelingsmodel ('hen voordoen hoe het moet') en met maar al te weinig besef van wederkerigheid.
 • Je ziet dat kerken die erg uniformistisch ingesteld zijn (soms letterlijk: met uniformen) steeds meer moeite hebben met diversiteit (die inderdaad in de postmoderne lucht zit). Met veel overeenkomsten met de roomse kerk tijdens de protestantse reformatie. Leren van de geschiedenis zou hier betekenen: nadruk op essentie (b.v. geloof in Jezus Christus) en alle ruimte voor creatieve pluriformiteit in expressie. Dan wordt het ineens ook een stuk minder lastig om met migrantenkerken om te gaan.

De christelijke halve maan

Symbool van Islam? Nu wel ja, maar nog niet heel lang.
Voor de 15e eeuw werd dit symbool op de vlag van het (christelijke) Byzantijnse rijk in Constantinopel (Istanbul) gebruikt.
Bij de verovering door de Turken namen die het symbool over en gebruikten het als politiek symbool van het Ottomaanse rijk. Pas nog weer later was het het symbool voor islam.

Life Style

Levensstijl blijft me intrigeren. Ergens in een doos moet ik zelfs nog de eerste jaargangen van de vrekkenkrant hebben liggen. De naam sprak me ook toen niet echt aan, maar de idee erachter, simple lifestyle, wel. Ook ben ik een aantal jaar lid geweest van het blad Genoeg - heb dat vorig jaar ingewisseld voor Goede Waar / PPP.
Intussen ben ik toch wel een stukje kapitalistischer geworden. Niet in de eerste plaats door onze eigen omhooglopende levensstijl (of toch???), maar vooral door het denken over bedrijfsontwikkeling, eerlijke handel en business development services.

Een collega stuurde me een heel erg aardig filmpje over consumptie en de gevolgen ervan. Een 'aardige' quote: "De derde wereld = onze spullen die per ongeluk in andermans gebied terecht zijn gekomen". Ook de weergave van het cirkeltje 'werken - tv=reclame kijken - meer kopen - meer werken, etc. is erg sterk.

M'n kritiek: het bedrijfsleven komt naar voren als grote boeman en MVO wordt niet genoemd. Ik heb het bedrijfsleven beslist minder negatief op m'n netvlies staan.Dit flimpje is alleen het eerste stukje. De andere hoofdstukken staan ook op YouTube. En anders op www.storyofstuff.com.
Als het gaat om simple lifestyle, vind ik het Lausanne Occasional Paper over dit onderwerp goed (ook al ben ik geen grote fan meer van Ron Sider).
Als het gaat om praktische uitwerking hiervan, is dit de beste en leukste verzameling links die ik ken.

Voorbereiding op zending

Een paar weken terug heb ik een lezing gehouden over voorbereiding op zending. Hier heb ik een korte outline staan met de punten waar ik het over gehad heb.
Er staat ook een literatuurlijst bij met literatuurtips voor allerlei aspecten van voorbereiden op uitzending.

donderdag, december 13, 2007

Leuke statistieken

Eerder schreef ik over Gapminder. Hieronder staat een filmpje wat het gebruik van Gapminder heel erg goed laat zien. Bedenk daarbij dat je alles wat Prof Hans Rosling hier laat zien ook heel makkelijk zelf online kunt doen met Gapminder. Echt het mooiste gebruik van statistieken wat ik ken.

En het leuke is dat je er alles mee kunt bewijzen wat je wilt.

Hans Rosling laat heel erg goed zien hoe verschillend landen zijn: en niet alleen maar ontwikkelde en onderontwikkelde landen.