vrijdag, maart 30, 2007

Diversiteit van Afrika

Ben op de terugweg van ruim 2 weken afrika: Zuid Afrika en Zambia.
Voor m'n gevoel was ik me best wel bewust dat ik niet m'n kennis van (een deel van) ruraal Nigeria kan projecteren op andere Afrikaanse landen. Zuid Afrika is sowieso een heel andere situatie dan de meeste afrikaanse landen, maar ook de verschillen tussen ruraal Zambia (Eastern province) en ruraal zuid-oost Nigeria zijn enorm.
Op het eerste gezicht komt village life heel bekend voor, maar wat zijn de mensen anders:
Zambia is rustig, het leven is langzaam, mensen reageren niet snel heftig, geen geruzie, geen getoeter op straat, zelfs steden / townships zijn erg rustig en wijds opgezet en geen krottenwijken (Nigeria is dan ook 10 x zo dichtbevolkt als Zambia). 'Cases' komen hier heel wat minder voor; corruptie is ook beduidend minder; officials, politie, immigratiepersoneel assisteert vriendelijk zonder ook maar enige toespeling op een fooi.
Met alle ontzettend mooie dingen in Nigeria, heeft Zambia toch ook wel wat...

dinsdag, maart 06, 2007

Kerken bezitten 7 triljard dollar

Nog een stukje uit PPP. Alle geloofsgemeenschappen op de wereld samen bezitten 7 triljard dollar. Dit is niet onderverdeeld naar de verschillende religies, maar wel zit de Judeo-christelijke traditie het hoogst. Geloven loont blijkbaar toch wel 100-voud in dit leven. Het is wel de vraag of Jezus dat bedoelde. In de vroege kerk (en ook b.v. bij Wyclif) kom je geregeld de uitspraak tegen:

De goederen van de kerk zijn het eigendom van de armen
Als dat zo is, zijn de armen beslist niet arm met hun triljarden dollars. Vraag is of die er echt bijkunnen.

In PPP gaat het ergens anders over: dat kerken met dit vermogen in staat zijn om strategisch te kiezen voor duurzaamheid. De duurzame wending van Wal-Mart komt door kerken die strategisch aandelen opkochten. De non Patricia Wolf, die zelf bezitloos is, praat met captains of business over de investeringen van haar kloosterorde. Zij pleit steeds voor aandacht voor mensenrechten en wordt steeds meer gehoord.
ICCR (Interfaith Centre on Corporate Responsibility) in Amerika vertegenwoordigt 110 miljard dollar van kerken en weet per jaar ruin 200 resoluties op aandeelhoudersvergaderingen af te dwingen.

3iG is ook zo'n platform. De wereldraad van kerken zit hierbij (maar die zitten volgens mij redelijk krap bij kas) en vanuit Nederland ook Oikocredit. Maar ook de Church of England, Church of Sweden en de United Methodists.

Nog niet veel vanuit de gereformeerde gezindte kerken.
Misschien een nieuwe uitdaging voor de COGG?

People Planet Profit

Ik was al een poosje lid van het blad Goede Waar. Dat is een consumentenblad die onderzoek doen over duurzaamheid: voor milieu, mensen en eerlijkheid in de hele productieketen. Goede Waar is ook een van m'n goede doelen.
Al langer zat ik te denken om ook lid te word van het blad People, Planet, Profit. Dat is een soortgelijk (maar veel dikker) blad geschreven over duurzaam ondernemen en MVO. Maar vond het een beetje te duur. Kreeg al wel langer hun gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Vanaf nu zijn die twee bladen samengegaan en krijgt ieder lid van Goede Waar ook PPP. Daarmee is dit (voor mij in ieder geval) een bijzonder goed blad geworden voor niet veel geld.

Een van de artikelen gaat over de doorbraak van het besef dat duurzaamheid niet een hype is van een paar geitenwollensokkenfreaks. Als ruim 80 ondernemers aan de overheid schrijven dat het duurzamer moet, is er wel waat aan de hand. Mensen in het artikel noemen de volgende dingen:

  • Wet van Metcalfe: de waarde van een netwerk neem kwadratisch toe met het aantal deelnemers: dus 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, etc.
  • Wet van de kritische massa: bepaald moment in een sociaal systeem wanneer de ontwikkeling zichzelf versterkt en verder groeit. Economisch bij 14-15% penetratiegraad.
  • Tipping Point: soort sociale epidemie, point of no return: je bent niet meer gek als je over het zachte weer praat en het verbindt aan veranderend klimaat.

maandag, maart 05, 2007

Autoriteit, boekdrukkunst en web 2.0

De uitvinding van de boekdrukkunst aan het eind van de 15e eeuw (nou ja, in China was het al veel eerder bekend en ook in Europa was blokdruk, het drukken van complete pagina's al veel langer bekend dan het werk van Gutenberg, of voor Nederlanders: Laurens Janszoon Coster), heeft op het gebied van religie heel wat veranderd:
Er kwam een verschuiving van 'performance' (van de priester) naar informatie; van het vertrouwen van mensen naar het toestemmen van informatie; minder relatie-georienteerd en meer geprivatiseerd. Kortom: autoriteit van de geestelijken, en de waarde die aan rituelen gehecht werd, gingen hierdoor met sprongen omlaag. Op de kerk had dit een de-uniformerende (zelf uitgevonden woord) werking: bewegingen als de Protestantse Reformatie werden erdoor geholpen.

De ontwikkeling van web 2.0 lijkt deze beweging weer om te keren. Er is teveel informatie en informatie wordt (weer) gefilterd door relaties. Op allerlei social web sites, zie je informatie gerangschikt naar autoriteit. Het woord is in ieder geval niet vies meer. Je vindt informatie via de tags van iemand anders: persoonlijke relaties (hoewel soms virtueel). De historische beweging wordt er niet helemaal door omgekeerd: de (veronderstelde) bron van autoriteit is wel anders tussen de middeleeuwse Roomse geestelijken en de top-taggers van vandaag.

vrijdag, maart 02, 2007

Preacher, preach to yourself?

Al Gore, ex vice-president heeft een film + boek gepubliceerd 'een ongemakkelijke waarheid', een grote waarschuwing voor de opwarming van de aarde en een oproep tot bewust omgaan met energie en sluiten van kringlopen.

Nu blijkt hij zelf een energierekening te hebben die 20x zoveel is als het gemiddelde huishouden in de USA. En die is alweer 3x zo hoog als het Nederlandse verbruik.
Een paar punten:

  • Eerste reactie: preacher, preach to yourself. The medium is the message, dus... Woorden als hypocriet worden in de kranten veelvuldig genoemd en k0men ook bij mij op.
  • Vervolgens blijkt het "independent, nonprofit and nonpartisan research organization" wat dit gepubliceerd heeft, een behoorlijk fundamentalistisch rechtse en liberale club te zijn, die sowieso het debat over milieu niet willen. Dan komt bij mij opnieuw de term 'hypocriet' op.
    Gaat het erom om Al Gore te bewegen persoonlijke consequenties te trekken, of gaat het erom het debat te ondermijnen?
  • Er blijken ook een aantal punten te zijn die blijkbaar bewust niet meegenomen zijn: dat Gore alleen groene energie koopt en CO2 offsets koopt (waardoor dus dezelfde hoeveelheid CO2 die hij uitstoot, weer uit de lucht genomen wordt) en dat ook daardoor zijn rekening erg hoog is. En mogelijk nog meer van dit soort punten.
  • Blijft staan dat dit wel aantoont hoe lastig het debat over milieu, klimaatverandering en energieconsumptie is, zeker voor hogere niveaus van welvaart.
  • Mijn advies aan Al Gore: 1) maak al je energierekeningen etc. openbaar, inclusief vergelijkingen met vergelijkbare soorten huizen, 2) laat de wereld zien dat je ook persoonlijk bereid bent in te leveren, b.v. door genoegen te nemen met 2 i.p.v. 3 huizen, en een onverwarmd zwembad i.p.v. verwarmd, en misschien een paar autootjes minder ofzo...