maandag, september 15, 2008

Wij en zij - wij als zij?

Dit boekje heb ik al een paar jaar. Het gaat over hoe wij (westerse organisaties) over hen (zuidelijke partnerorganisaties) denken. Het boekje is een discourse studie naar identiteit.

Het blijkt dat wij, ondanks de correcte taal van partnership en gelijkheid, onze eigen identiteit toch veelal als alwetend zien tegenover die van hen als achtergebleven, passief en uiteindelijk onbetrouwbaar. Zij zijn gewoon nog niet zover. Dat wordt verhuld door hen ook "experts" te noemen (maar wel tussen aanhalingstekens): zij hebben kennis van de lokale cultuur, etc. Baaz koppelt dit aan de idee van de 'noble savage'.

Baaz schrijft vanuit een postcolonialism achtergrond, maar gebruikt wel veel empirische gegevens. Ik geloof dat er veel waars in haar verhaal zit, ook al herken ik zelf niet alles.

Wat ik me wel afvraag, is of deze wij-zij kloof alleen tussen Westers / niet-Wester zit, of dat deze op alle niveaus in de hulpketen zit. Dus dat tussen zuidelijke partners en de doelgroep hetzelfde mechanisme optreedt. En tussen (sommige) backdonors en (westerse) NGO's. 
Los van beeldvorming zie je dat organisaties soms richting backdonors dezelfde houding kunnen hebben die ze in hun partners veroordelen.

vrijdag, september 12, 2008

Zendeling bekeerd

Dit boek gaat over een Amerikaanse zendeling in Frankrijk. Zeg maar uit evangelicaal redelijk fundamentalistische hoek: hij werd dus gestuurd om 'zijn' kerk daar in Frankrijk te planten.

Het boek beschrijft de verandering die er in hemzelf optreedt: hij ontdekt dat God ook in de Roomse kerk is - en dat is een grote schok. Uiteindelijk besluit hij om geen eigen kerk te stichten, maar mensen waarmee hij werkt te adviseren binnen de RKK te blijven.

Dat komt hem op veel onbegrip te staan van allerlei kanten, maar hij overtuigt zelfs zijn mission board dat dit de enige goede keus is.  Verhaal over een bekeerde zendeling dus.

zaterdag, september 06, 2008

Intelligent Design

In de vakantie het originele boek over Intelligent Design van Behe gelezen. Had er best veel over gehoord en rondom gelezen. Beeld wat ik had was: toch wel wat onwetenschappelijk, te dicht bij de pseudo-wetenschappelijke creationisten die koste wat kost moeten bewijzen dat elke letter van de Bijbel wetenschappelijk waar is ("letter" volgens de eigen interpretatie wel te verstaan). In ieder geval dacht ik dat ID een aantal uitspraken doet over Wie of wat die "intelligente ontwerper" zou zijn. Al deze gedachten bleken absoluut niet te kloppen.

Behe is biochemicus en schrijft over 'irreducibly complex systems': biochemische systemen in de cel (dat is Darwin's black box omdat men toen nog helemaal niet wist wat zich in de cel afspeelt), die zodanig complex zijn dat alle elementen erin onmisbaar zijn en niet gradueel toegevoegd kunnen zijn. Zijn stelling in het boek is dat dergelijke systemen niet volgens het Darwinistische mechanisme kunnen zijn ontwikkeld: van een serie kleine mutaties die door natuurlijke selectie boven komen drijven. Er zijn namelijk geen zinvolle tussenstapjes te bedenken. Hij laat heel uitgebreid zien dat er op het niveau van biochemie nagenoeg geen pogingen worden ondernomen om van dit soort complexe systemen te laten zien hoe die geevolueerd zouden zijn. Als voorbeeld: het systeem van bloedstolling, waarbij tientallen eiwitten heel nauwkeurig op elkaar inspelen.
Uit de aanwezigheid van zoveel precies op elkaar afgestelde onderdelen, die gezamenlijk een functie hebben, concludeert Behe de waarschijnlijkheid van ontwerp (in plaats van toeval dus). Hoe meer onderdelen zo functioneel op elkaar afgesteld zijn (zonder dat zinvolle tussenvormen mogelijk zijn), hoe groter de waarschijnlijkheid van ontwerp.

Behe heeft het specifiek over complexe biochemische systemen. Andere biologische systemen kunnen volgens hem wel degelijk langs de weg van geleidelijke evolutie ontstaan zijn.
Over de identiteit van de ontwerper doet Behe geen uitspraak omdat dat buiten het terrein van de wetenschap valt. Ook de discussie dat ID 'niet christelijk genoeg' en dat de ontwerper van ID niet God kan zijn, zijn dus onzinnig: daar zegt ID helemaal niets over.
In ieder geval lijkt mij na lezen van z'n boek het verwijt dat ID niet wetenschappelijk is absoluut onzinnig. Voor mij maakt Behe plausibel wat ik al geloofde: dat er wel degelijk sprake is van een Ontwerper - over wie ik vervolgens meer lees in de Bijbel.

woensdag, september 03, 2008

Who moved my cheese

Dit filmpje zag ik genoemd in Intermediair. Het laat heel goed zien wat er gebeurt als je alles bij het oude wilt laten en niet openstaat voor verandering.

De karakters zijn zo overduidelijk stereotiep dat je er in elke organisatie of sector wel wat mee kunt. Bijvoorbeeld:

  • De mensen in je organisatie die wel en die niet openstaan voor verandering (ligt voor de hand).
  • De 'searchers' en de 'planners' van Easterly. Jeffrey Sachs is dan 'Hem' uit het filmpje die in plaats van 'who moved my cheese' klaagt: 'ze hebben niet genoeg fondsen gegeven'.
  • De mensen in de ontwikkelingssector die hun blik alleen binnen de traditionele sector gericht houden, en de mensen die openstaan voor werken met niet-traditionele OS sectoren, zoals het bedrijfsleven.
  • De mensen die vast blijven houden aan strict logframe denken, en de mensen die het complexity denken omarmd hebben.
  • In feite kun je elke soort van 'goed' tegenover elke soort van 'fout' zetten en op het filmpje loslaten. Dat is het leuke van simpele karakters.

Opvallend overigens dat 'goed' in het filmpje het benaderen van het dierlijke is: de twee muizen. Die doen het intuitief goed. Een soort sociale evolutie idee? Dan zouden de muizen ook de 'noble savage' kunnen zijn.