zaterdag, oktober 07, 2006

Nazrani kerk in Kerala


Ik kreeg laatst het boekje 'Identity of Nazrani Church of Kerala' van de auteur: Prof. Joseph Pulikkunnel.
Dit boekje gaat over de enorm interessante geschiedenis van de Thomas christenen in India; een kerk die ongeveer in het jaar 52 geplant is door de apostel Thomas en sinds die tijd als zelfstandige kerk bestaat. Het boekje gaat over een stuk kerkpolitiek dat in de jaren '80 en '90 speelde: de commissie voor Oosterse kerken in de Rooms Katholieke kerk wilde aantonen dat deze kerk altijd een hierarchische relatie heeft gehad met de Perzische kerk, of preciezer: de Nestoriaans-Babylonische kerk. De bedoeling was dan dat deze kerk ook onder de zeggenschap van de commissie 'Oosterse kerken' zou vallen.

Prof Pulikkunnel laat overtuigend zien dat de Thomas kerk noch bij de oosterse kerk, noch bij de westerse kerk te rekenen is, maar een zelfstandige traditie heeft. Toen het Romeinse rijk het christelijk geloof aannam, en het Perzische rijk als gevolg daarvan de zwaarste christenvervolging in de hele geschiedenis inzette, vluchtten veel christenen naar Kerala (Zuid India) en daaruit is een aantal eeuwen een hierarchische relatie ontstaan waardoor de Thomas christenen ook wel de Syro-Malabar kerk heten. In de 15e eeuw is opnieuw een hierarchische relatie ontstaan. Nu met de Westerse kerk (RKK dus) door de binnenkomst van de Portugezen.
In plaats van nu toe te laten dat de geschiedenis vanuit een bepaalde periode wordt ingekleurd en de Thomas kerk wordt gezien als een ondergeschikte Oosterse kerk, laat Pulikkunnel vanuit historisch perspectief zien dat deze kerk vanaf het begin sterk op de context van Kerala is georienteerd en daar ook het volste recht toe heeft.

Heel aardig dat de visie van Pulikkunnel in grote lijnen overeenkomt met die van Moffett in zijn recente History of Christianity in Asia, terwijl het lange tijd niet de meest gangbare visie was.

Geen opmerkingen: