zaterdag, april 28, 2007

John Wyclif

Sommige dingen hik ik echt veel te lang tegenaan. Vooral als ik zelf dingen moet schrijven. Een termpaper voor mijn studie ben ik ruim 9 maanden mee bezig geweest: netaan 15 pagina's.

Over John Wyclif. Toch is het wel leuk om je een beetje in een scholasticus als John Wyclif te verdiepen - en zijn radicale kritiek op de structuren waar hij zich in bevond. Hij had veel inzicht in de effecten van financien op machtsverhoudingen. Veel daarvan kan zonder meer gelden voor ontwikkelingswerk.
Nog een aardige parallel in een detail: Wyclif gaat fel tegen de idee in dat de kerkelijke geestelijken alleen door mede-geestelijken beoordeeld zouden mogen worden. Bij evaluaties kom je soms dezelfde gedachte tegen: dat je alleen beoordeeld zou kunnen worden door iemand met dezelfde (geloofs)opvattingen als jijzelf.

Zie mijn scriptie hier.

Geen opmerkingen: