donderdag, mei 17, 2007

Change it, love it or leave it

Pas hoorde ik een uitspraak die ik nog niet kende:

Change it, love it or leave it (Verander het, vind het fijn, of laat het zitten)
Er is wel een andere die ik kende, het zogenaamde Serenity Prayer:
God, give us grace to accept with serenity the things that cannot be changed, courage to change the things that should be changed, and the wisdom to distinguish the one from the other.
Een NLse versie: God, geef me de moed om te veranderen wat veranderd moet worden, het geduld om te aanvaarden wat niet veranderd kan worden en de wijsheid om tussen die twee te onderscheiden.

De twee lijken wat op elkaar: omstandigheden veranderen komt bij allebei voor (change it); maar het accepteren of aanvaarden van de serenity prayer is in de eerste uitspraak uitgesplitst in twee mogelijkheden: wees er blij mee (love it) of laat het zitten (leave it); aanvaard het met blijdschap en volle overtuiging, of: trek je ervan terug en negeer het.
Die uitsplitsing lijkt me goed: willoos accepteren leidt maar al te vaak tot innerlijke en ongeuite frustraties, die op een andere manier toch weer op zullen spelen. Als het niet veranderd kan worden (change it) en je je ook niet kunt terugtrekken van een situatie of het kunt negeren (leave it), accepteer het dan met volle overtuiging (love it) (en wees dus niet gefrustreerd).

Tegelijkertijd is het gebed om wijsheid om te onderscheiden niet overbodig. Een combi zou zoiets worden als: change it, love it or leave it (and pray for wisdom to know which one to choose).

Geen opmerkingen: