dinsdag, januari 22, 2008

vier soorten ontwikkelingsdenken

Las een artikel over zendingswerk: er zijn 4 soorten christenen:

  1. Westerse - geloven dat westers christendom de ware expressie van het christelijk geloof is.
  2. Westerse Zuidelijke - christenen uit de Global South die westerse vormen van christelijk geloof hebben overgenomen en die verdedigen. Hebben veelal in het Westen gestudeerd.
  3. Zuidelijke Westerse - westerse christenen die zich sterk maken voor contextualisatie van het christelijk geloof: geloof in Jezus en allerlei andere verpakkingen.
  4. Zuidelijke Zuidelijken - christenen uit de Global South die zich niet identificeren met westers christendom of daar in vorm nogal veel van afwijken: niet de mainline kerken dus. Deze groep groeit het hardst, maar wordt in het westen nogal weinig erkend.

Ik denk dat er een goede parallel te maken is met opvattingen in ontwikkelingswerk:

  1. Westerse ontwikkelingsdenkers - westersen die geloven dat ontwikkelingslanden volgens westers model moeten ontwikkelen: vrije markt, deregulatie, etc.
  2. Westerse Zuidelijke ontwikkelingsdenkers - mensen uit ontwikkelingslanden die ook geloven in ditzelfde westerse ontwikkelingsmodel. Hebben veelal in het Westen gestudeerd.
  3. Zuidelijke Westerse ontwikkelingsdenkers - westersen die niet geloven in een uniform ontwikkelingsmodel en pleiten voor contextualisatie van ontwikkeling.
  4. Zuidelijke Zuidelijke ontwikkelingsdenkers - denkers uit het zuiden die 'de eigen weg van Afrika' en dergelijken bepleiten en het Westen verzoeken om hen niet op te zadelen met uniformistische westerse modellen.

1 is dan de vrije markt fundamentalisten, neo liberalen, 'Washington Consensus' en natuurlijk Roel van der Veen. Jeffrey Sachs ook, maar ik denk dat die momenteel veel aan het bijleren is in z'n afrikaanse dorpen vandaar de stilte van zijn kant. Ik vraag me af waar Easterly thuishoort: zijn idee van zoekers (ipv planners) lijkt op 3, maar zijn statistische en macro-economische benadering lijkt meer bij 1 thuis te horen. Voorbeeld van 3 is in ieder geval Louk Box die ooit pleitte voor 'ontwikkeling als een missie in het eigene'. Voorbeeld van 2 is b.v. James Shikwati van African Business Executive en NEPAD, en voorbeeld van 4 b.v. CDRA en clubs die uitgaan van het 'ubuntu' concept als basis voor ontwikkeling.

Op veel gebieden is ontwikkelingswerk meer 'ontwikkeld' dan zendingswerk. Maar op het gebied van contextualisatie wordt er volgens mij in zendingskringen veel meer nagedacht dan op ontwikkelingswerk.

NB: in het engels gaat het vaak over de global south vs. northern. In het NL spreek je eigenlijk niet over noordelijke en wordt het dus: zuiden vs. westen.

Geen opmerkingen: