zaterdag, mei 17, 2008

Zinderend

Donderdag op een symposium hoorde ik het: 'het zindert weer in de samenleving'. Het gaat weer om meer dan economische groei en materiële vervulling. Passie en roepingsgevoel doen er weer toe. En dat is zeker niet het alleenrecht van de kerk.
Ik zie dat ook om me heen:

  • Veel mensen die niet in de eerste plaats voor veel verdienen gaan, maar het gevoel willen hebben dat hun leven ertoe doet. Die 'werk met meerwaarde' zoeken, of dat buiten hun werk vinden. De hele "ontwikkeling 2.0" beweging zie ik hiermee verbonden evenals de enorm hoge vlucht van MVO - en dan beslist niet meer in de eerste plaats als window dressing of voor het goede imago.
  • De populariteit van initiatieven als stichting Present, en stichting HiP (Hulp in Praktijk), veelal naar aanleiding van de WMO wetgeving.
  • De positieve respons op initiatieven zoals de Michacursus, waar hele kerken bezig zijn om zich te bezinnen op hun rol in de samenleving, op een heel praktische manier: wat betekent 'dienen', 'recht en gerechtigheid' in deze samenleving?
  • Economen die waarden als 'barmhartigheid' (Graafland, Tilburg), authenticiteit (laatste Intermediair), geluk en moraliteit (naam vergeten) integraal een plaats geven in hun economie. Dit is niet meer alleen voorbehouden aan alternatieve economen als Goudzwaard (economie van het genoeg) en Haan (economie van de eerbied).

Geen opmerkingen: