woensdag, juli 12, 2006

Er is iets mis gegaan


Iemand heeft het rapport van de Tsunami Evaluation Coalition al te pakken gekregen. Moest eigenlijk overmorgen uitkomen.
De journalist had het blijkbaar al grondig doorgelezen en had de hoofdconclusie al te pakken: 'er zijn dingen misgegaan'.

Wat een ontzaglijke dooddoener is dat. Wat een onzin om te veronderstellen dat het mogelijk zou zijn dat een dergelijk operatie helemaal foutloos zou verlopen; dat er geen mensen zouden zijn die erop uit zijn zichzelf te verrijken; dat er geen ethnische spanningen zouden zijn die hier dwars doorheen zouden lopen; dat er geen lokale machtsverhoudingen zouden zijn waardoor dingen misgaan; dat er geen interculturele verschillen zijn die dingen bemoeilijken; dat er geen technische mankementen zouden zijn, waardoor dingen langs elkaar heen gebeuren; en simpelweg: dat er geen mensen zouden zijn die fouten maken.

Als geld voor noodhulp (en ook ontwikkelingswerk) alleen gegeven moet worden als het foutloos gebeurt, hoef je niks meer te geven. Van de week las ik in het RMU krantje: per jaar gaat 30% van de opgestarte bedrijven weer failliet en in sommige sectoren 60%. In Nederland, met alle voorzieningen, met relatief weinig ethnische spanningen, met 'good governance' en een goed 'regulatory framework'. De tsunami rehabilitatie projecten deden het beter.
Vraag vooral van organisaties dat zij accountable zijn, en transparant. In de eerste plaats naar de mensen voor wie zij beweren te werken: de doelgroepen, en ook naar degenen die fondsen ter beschikking stellen. Vraag dat organisaties open communiceren over resultaten en over mislukkingen en fouten, maar dat ze ook communiceren over hoe daarvan geleerd is en welke strategische beslissingen daarvoor genomen zijn; vraag dat organisaties rekenschap afleggen van hoe zij op een veranderende context inspelen en hoe zij afgestemd zijn op andere actoren, enzovoort. Maar verlang niet dat in de meest complexe, diverse, spanningsvolle situaties de minste fouten worden gemaakt van alle sectoren.

Noodhulp en rehabilitatie zonder dat daarbij fouten gemaakt worden en zonder dat zonde en ongerechtigheid een rol spelen?
Dat kan alleen op de nieuwe aarde.
Maar daar is geen noodhulp en geen rehabilitatie meer nodig.

Geen opmerkingen: