zaterdag, januari 13, 2007

2% bezit 50%

De VN hebben een universiteit, de UNU. Daaronder zit het World Institute for Development Economics Research (WIDER). Dit instituut heeft een grote statistische studie gedaan naar bezittingen van huishoudens overal op de wereld.

Wat hebben ze gedaan?

 • Gekeken naar aantal bezittingen per huishouden in 38 landen en naar de verdeling van deze bezittingen binnen landen. Voor de andere landen zijn regressieanalyses gemaakt.
 • Gecorrigeerd voor koopkracht, omdat je met dezelfde dollar veel meer bezittingen kunt kopen in b.v. India dan in b.v. Nederland. Door deze correctie is het beeld veel reeler.
 • Voor het jaar 2000
 • Het bijzondere van deze studie is dat op deze manier alle rijken van de wereld op een rij gezet worden (en niet eerst alle mensen van de rijke landen en dan alle mensen van armere landen), bij de rijkste 2% van de wereld zitten dus ook een aantal mensen uit Colombia, Zuid Afrika, India en Nigeria bijvoorbeeld. Hiermee is het de meest uitgebreide studie op dit gebied tot nu toe.

Wat blijkt?

 • Gemiddeld over de hele wereld bezit een huishouden $20.500 (of $26.000 voor koopkracht gecorrigeerd, EUR20.000). Dit is: bezittingen + financien - schulden.
 • Huishoudens in Afrika bezitten 1% van alle goederen, in de USA 34% (met 6% van de mensen)
 • Verdeling van goederen binnen landen is erg ongelijk: in de USA bezitten de rijkste 10% van de mensen 70% van de goederen, in veel andere landen nog meer.
 • De rijkste 2% van alle volwassenen in de wereld bezitten meer dan 50% van alle bezittingen. En de rijkste 1% bezit 40% van alles.
 • De armste 50% van de huishoudens bezit nauwelijks 1%.
 • De ongelijkheidscoefficient voor de hele wereld is 89% (Gini coefficient). Dat komt overeen met een verdeling in een groep van 10 mensen waarbij 1 persoon EUR1000 krijgt en de andere 9 personen allemaal EUR1.
  Hiermee is de ongelijkheid van bezittingen van huishoudens veel groter dan de inkomensongelijkheid tussen landen.

Hoe scoren jij en ik?

 • Als je $2.200 of meer bezit (dus bezittingen + geld wat je hebt - schulden die je hebt), hoor je bij de rijkste helft.
 • Als je $61.000 of meer bezit, hoor je bij de rijkste 10% van de wereld (die bij elkaar 85 van alle goederen bezitten. Van de rijkste 10% komt 2% uit Nederland).
 • Als je meer dan $500.000 bezit, hoor je bij de rijkste 1% van de wereld - en dat zijn 37 miljoen mensen, die dus samen 40% van alles bezitten. 2% van deze mensen is Nederlander.
 • Als je een miljard dollar hebt, hoor je bij 1 van de 499 miljardairs van de wereld

Lees het na: samenvatting, site met links naar de volledige studie en bijbehorende excel tabellen.

Geen opmerkingen: