zaterdag, januari 06, 2007

Twee scripties

Mijn zus en zwager Liesbeth en Willem van Klinken zijn een paar weken terug allebei afgestudeerd aan de VU met een MTh (Bible Translation). Hun scripties kun je downloaden:

Liesbeth heeft haar scriptie gedaan over de bruikbaarheid van het skoposbegrip voor beslissingen over pericooptitels in Bijbelvertalingen. Heel kort houdt dat in dat de vertaler kijkt naar het doel waarvoor de vertaling opgesteld wordt (skopos: b.v. eerste missionaire vertaling, kerkelijk liturgisch gebruik, studiebijbel, etc.) en aan de hand daarvan besluit wat voor type kopjes hij of zij boven de bijbelgedeelten zet.

Willem heeft in zijn scriptie gekeken naar de Septuaginta vertaling van het boek Genesis. Dat is dus de Griekse vertaling van het (Hebreeuwse) oude testament van de Bijbel, die in de tijd van het nieuwe testament en in de eerste eeuwen na Christus gebruikt werd.
Hij kijkt of deze vertaling in de loop van het boek Genesis steeds minder letterlijk en dus vrijer is geworden. Daarbij kijkt hij eerst naar de vertaling van specifieke Hebreeuwse kenmerken (Hebraismen) en daarna naar het voorkomen van specifiek Griekse idiomen. Er lijken inderdaad aanwijzingen te zijn dat deze vertaling in de loop van het boek minder letterlijk wordt.
Als je problemen hebt met het de Hebreeuwse of Griekse fonts, kun je die hier vinden (bwgrkl.ttf en bwhebb.ttf).

Geen opmerkingen: